Olimme mukana pilotoimassa UNICEFin Lapset ja tekoäly -ohjeistusta

| Lukuaika:1 minuutti

19.10.2021

Kuva: ©UNICEF/UNI322345/Schverdfinger
Kuva: ©UNICEF/UNI322345/Schverdfinger

SomeBuddy (Someturva) pilotoi UNICEFin erilaisille toimijoille laatimaa ohjeistusta lapsiystävällisen tekoälyn kehittämiseksi.

SomeBuddyn tapausesimerkissä keskityimme niihin ratkaisuihin ja valintoihin, joita olemme tehneet digitaalisen palvelumme kehittämisprosessin aikana. Koska lapset ja nuoret ovat olleet yksi tärkeä käyttäjäryhmä heti alusta alkaen, lapsiystävällisyys on otettu huomioon läpi SomeBuddyn ratkaisun kehittämisprosessin. Yhdessä UNICEFIn New Yorkin toimiston kanssa tulimmekin siihen tulokseen, että juuri nämä matkan varrella tehdyt erilaiset lapsiystävällisyyttä vahvistavat valinnat, pohdinnat ja päätökset olisivat hyödyllisiä esimerkkejä muille omia järjestelmiään kehittävillä tahoille.

Matkan varrella olemme keskittyneet muun muassa UNICEFin Lapset ja tekoäly -ohjeistuksen mukaisiin inklusiivisuuden, yksityisyyden, turvallisuuden, läpinäkyvyyden ja luotettavuuden vaatimuksiin. Palvelukehityksen kulmakiviä olivatkin seuraavat periaatteet:

  • SomeBuddy tuntuu lapsista osallistavalta, oikeudenmukaiselta ja luotettavalta paikalta ilmoittaa kiusaamisesta tai häirinnästä;
  • Käyttäjä voi luottaa siihen, että hänen turvallisuutensa on priorisoitu, kun digitaalisen palvelun takana on oikeat ihmiset varmistamassa tekoälyn luoman oikeudellisen arvion paikkansapitävyyden ja toimintaohjeiden sopivuuden juuri hänen tilanteeseensa;
  • Tietojen kerääminen rajoitetaan vain oikeudellisen arvion kannalta relevantteihin tietoihin, kuten ikään, mutta ei esimerkiksi nimeen tai muihin tunnistetietoihin; ja
  • Arkaluontoisia ilmoituksia käsitellään ja säilytetään turvallisesti.

Lue tapausesimerkkimme täältä ja osallistu matkallemme kohti lapsiystävällisen teknologian kehittämistä!

Lisätietoja
Suvi Uski,
Someturvan toimitusjohtaja,
suvi.uski@someturva.fi