Apua, kollega syyttää minua seksuaalisesta häirinnästä – mitä voin tehdä?

| Lukuaika:6 minuuttia

Seksuaalisen häirinnän kohteeksi voi joutua kuka vain, ja häirintää voi tapahtua millä tahansa työpaikalla alasta riippumatta. Lue Someturvan blogista, miten toimia, jos sinua syytetään häirinnästä, miten työpaikalla tapahtunutta seksuaalista häirintää voi alkaa selvittää, milloin häirintä voi olla rikos ja mikä on työpaikkakulttuurin merkitys häirintätilanteissa.
Olemme työkaverini kanssa heittäneet ronskia läppää jo vuosien ajan, kuten työyhteisössämme on muutenkin tapana tehdä. Olen myös lähetellyt työkaverilleni kaksimielisiä meemejä ja linkkejä WhatsAppissa, ja ollut siinä ymmärryksessä, että työkaverinkin mielestä ne ovat hauskoja. Työkaveri on vetävä tyyppi, ja tällä viikolla päädyin viestillä kyselemään häneltä, kuinka monta seksikumppania hänellä on ollut. Ihmettelin, kun työkaveri ei vastannut kysymykseeni. Tänään sain esihenkilöltä sähköpostin, jossa minut käskettiin esihenkilön puhutteluun huomisaamuna, koska olen seksuaalisesti häirinnyt työkaveria. Olen aivan ihmeissäni ja hämmentynyt! Mitä minun pitäisi tehdä? Työntekijä asiantuntijaorganisaatiossa
Photo by Redd F on Unsplash
Photo by Redd F on Unsplash

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa tasa-arvobarometrissä 2017 seksuaalista häirintää on määritelty olevan esimerkiksi vartaloon tai seksuaalisuuteen kohdistuneet asiattomat huomautukset, seksin ehdottaminen epäasiallisessa yhteydessä, fyysinen lähentely sekä kaksimieliset vitsit ja härskit puheet, jotka tuntuvat loukkaavalta.

Ensiohjeita esimerkin työntekijän tilanteeseen:

  • Lopeta häiritsevä toiminta heti.
  • Häirintätilanteissa keskeistä on häirinnän kohteeksi joutuneen oma kokemus. Älä vähättele tilannetta, vaikka itse et kokisikaan tehneesi mitään väärää.
  • Ymmärrä, että häirintä vaikuttaa eri ihmisiin eri tavalla. Myös tutkimuksissa on havaittu, että vaikka saman organisaation työntekijät kohtaisivat samanlaista häirintää ja jopa saman tekijän taholta, jokainen voi kokea häirinnän eri tavoin (Ford & Ivancic, 2020).
  • Päästä irti ajatuksesta, että sinusta on tehty ilmoitus kiusantekomielessä. Häirinnästä ilmoittamisen kynnys on tutkimusten valossa korkealla. Ilmoittaminen voi aiheuttaa häirinnän kohteelle esimerkiksi psyykkistä ahdistusta tai työtyytyväisyyden laskua (Esim. Bergman ym., 2002). Älä siis oleta, että häirinnästä olisi ilmoitettu kevyin perustein tai syyttä suotta.
  • Ole vastuullinen aikuinen. Kantamalla vastuun teoistasi, osoitat häirinnän kohteeksi joutuneelle työkaverille ja esihenkilölle, että ymmärrät rikkoneesi toisen rajoja ja pystyt muuttamaan käytöstäsi.

Myös Työturvallisuuskeskus on listannut toimintaohjeita epäasiallisen kohtelun tilanteisiin ja siihen, jos sinua epäillään epäasiallisesta kohtelusta.

Asian käsitteleminen

Esimerkissä esihenkilö on toiminut aivan oikein, kun hän on tarttunut asiaan saadessaan siitä tiedon. Häirinnästä työolosuhteissa ja siihen puuttumisesta on määritelty työturvallisuuslaissa. Joissain tapauksissa seksuaalisessa tai sukupuoleen liittyvässä häirinnässä voi olla kyse myös tasa-arvolaissa kielletystä syrjinnästä.

Nyt on tärkeää, että työntekijä ymmärtää tekojensa merkityksen ja suhtautuu asiaan sen vaatimalla vakavuudella. Hänen kannattaa ehdottomasti mennä keskustelemaan esihenkilön kanssa, ja kertoa, että hänellekin on tärkeää saada asia selvitettyä.

Yhdessä esihenkilön kanssa tilanne kannattaa käydä läpi ja sopia myös siitä, miten asiaa käsitellään häirinnän kohteeksi joutuneen työkaverin kanssa. Jos se häirinnän kohteeksi joutuneelle työkaverille sopii, kaikki osapuolet voivat istua saman pöydän ääreen käsittelemään ja sopimaan asiaa. Yhdessä keskusteltaessa työntekijän kannattaa pyytää käytöstään anteeksi, ja tuoda esille, ettei hän enää jatkossa toimi samalla tavalla.

Keskustelussa voidaan myös sopia, millainen viestittely työkavereiden välillä on jatkossa hyväksyttyä ja molemmille mieluista, millä tavoin yhteinen työskentely voi jatkua sekä onko tilanteesta tarvetta viestiä muulle työyhteisölle.

Photo by Ali Syaaban on Unsplash
Photo by Ali Syaaban on Unsplash

Kyseessä voi olla rikos

Joissain tapauksissa seksuaalinen häirintä voi olla myös rikos. Esimerkissä kuvatussa tilanteessa voi olla kyse rikoksesta nimeltä seksuaalinen ahdistelu.

Seksuaalinen ahdistelu rikosnimikkeenä voi tulla kyseeseen silloin, jos tekee toiselle seksuaalisen teon, joka on vakavuudeltaan vastaava kuin fyysinen koskettelu. Käytännön arvioinnissa otetaan huomioon, onko teko kohdettaan halventava, nöyryyttävä tai muuten hänelle kärsimystä aiheuttava.

Seksuaalirikoslainsäädäntö uudistui vuoden 2023 alussa, ja ennen lakimuutosta rikoslain mukainen seksuaalinen ahdistelu tuli kyseeseen vain fyysisesti koskettelemalla. Uuden lainsäädännön mukaan seksuaalinen ahdistelu voi tapahtua myös esimerkiksi sanallisesti tai teknologian välityksellä, kuten lähettämällä kuvan tai viestin.

Esimerkin työntekijä kertoi hänen jo aikaisemmin lähetelleen työkaverilleen kaksimielisiä vitsejä, meemejä ja linkkejä, ja viimeisimpänä työntekijä oli kysellyt yksityiskohtia työkaverinsa seksielämästä. Uudistuksen myötä on entistä selvempää, että myös sanallisen häirinnän tilanteet on otettava työyhteisössä vakavasti.

On myös hyvä huomata, että seksuaalirikoslainsäädäntö perustuu suostumukseen. Suostumus on ilmaistava sanallisesti tai teoin. Esimerkin tapauksessa työntekijä oli olettanut seksuaalissävytteisten viestien olevan ok. Jos henkilö on passiivinen tai ei ilmaise mitään, suostumusta ei voida pitää osoitettuna.

Häirintä työelämässä voi olla myös työsyrjintärikos tai työturvallisuusrikos.

Työpaikkakulttuurilla on suuri merkitys

Esimerkiksi tasa-arvovaltuutettu on listannut keinoja, joilla työnantaja voi puuttua häirintään. Tällaisia keinoja ovat muun muassa häiritsijälle annettava huomautus tai varoitus, työtehtävien järjestelyt tai häiritsijän työsuhteen irtisanominen.

Työnantajan voi olla tarpeen hyödyntää näitä keinoja yksittäisissä häirintätilanteissa. Esimerkissä työntekijä kuitenkin kertoi, että heidän työpaikallaan on tapana heittää ronskia läppää. Vaikka yksittäisen työntekijän toimintaa ei voi yksin sysätä työpaikkakulttuurin vastuulle, työpaikan kulttuurilla on suuri vaikutus häirintätilanteisiin ja niiden ilmenemiseen. Esimerkin tilanne on siitä poikkeuksellinen, että häirinnästä on ylipäänsä kerrottu ja se on otettu selvitykseen. Vain hyvin pieni osa kertoo seksuaalisesta häirinnästä esihenkilölle. Suurin osa ei kerro häirinnästä kenellekään.

Organisaation ilmapiirillä on vaikutusta esimerkiksi siihen, miten usein seksuaalista häirintää esiintyy, suhtaudutaanko siihen vähättelevästi ja miten sitä käsitellään. Myös työntekijöiden asenteisiin voidaan vaikuttaa työpaikalla tuomalla ilmi, että seksuaalinen häirintä on vakava asia. (Esim. Bergman ym., 2002.) Lisäksi työpaikan kulttuurilla on vaikutusta häirintää kokeneiden selviytymiseen, kestävyyteen (resilienssiin) ja haavoittuvuuteen (Ford & Ivancic, 2020).

Myös esimerkin tapauksessa osapuolet voivat keskustella keskenään ja muunkin työyhteisön kanssa, onko ronskien läppien ylipäätään pakko kuulua työpaikalle. Vastuullinen työnantaja pitää huolta, että yksittäisten häirintätapausten käsittelyn lisäksi työpaikan kulttuuri ja ilmapiiri ovat muutenkin turvallisia. Turvallinen työkulttuuri yleensä edesauttaa sitä, että häirintätapauksista uskalletaan ilmoittaa helpommin, ja niihin päästään puuttumaan aikaisemmin.

Mikä Someturva?

Someturva ylläpitää Suomen ainoaa verkkohäirinnän ensiapuyksikköä, jonka palvelun piirissä on jo noin 300.000 7-75-vuotiasta suomalaista. Someturva on toiminut vuodesta 2017 tarjoten ensiapuyksikön kautta konkreettista apua erilaisiin häirinnän tilanteisiin oppimisyhteisöille ja työyhteisöille. Oikeudellisen arvion lisäksi avunpyytäjä saa apua tilanteen rauhoittamiseen sekä henkiseen hyvinvointiin. Osana ensiapuyksikön palvelumallia on myös tapauskohtaiset ohjeet tarvittaviin some- tai verkkotoimenpiteisiin.


Kirjoittajina Someturvan juristi ja sosiaalipsykologi


Sovellettava lainsäädäntö

  • Työturvallisuuslaki 8 §, 18 § ja 28 §
  • Rikoslaki 20 luku 6 §
  • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta luku 7 §

Lähteet: