Espoon koululaiset saavat avukseen nettikiusaamiseen ja -häirintään puuttuvan Someturva-palvelun

| Lukuaika:3 minuuttia

11.8.2022

Espoon kouluissa puututaan tulevana lukuvuotena uusin keinoin netissä tapahtuvaan kiusaamiseen ja häirintään.

Sosiaalinen media, erilaiset pelialustat ja koululaisten käyttämät viestintäsovellukset saattavat välillä aiheuttaa ongelmia koululaisten arjessa. Tästä syystä Espoon kaupunki ottaa käyttöön syksyllä 2022 Someturva-palvelun, josta saa apua matalalla kynnyksellä netin ikäviin tilanteisiin.

Kuva: Max Fischer, Pexels
Kuva: Max Fischer, Pexels

– Haluamme varmistaa, että espoolaiset lapset ja nuoret saavat kulkea koko opinpolkunsa läpi turvallisesti ja oppimiseen keskittyen, ilman huolia verkossa tapahtuvasta häirinnästä ja siitä selviytymisestä. Myös opetushenkilökunnallemme voi olla vaikeaa tietää miten verkossa tapahtuvaan häirintään tai kiusaamisen pitäisi puuttua, toteaa kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Harri Rinta-aho Espoon kaupungilta.

– Tarjoamme näin työkaluja paitsi lasten ja nuorten sekä heidän huoltajiensa tueksi, myös siihen, miten opetushenkilökunta käsittelee oppilaiden kanssa verkossa tapahtuneita kiusaamistilanteita, Rinta-aho jatkaa.

Palvelu on tulossa käyttöön 1.–9. luokka-asteille sekä opetushenkilöstölle ja oppilashuollolle.

– Yli 30 000 espoolaista oppilasta saa käyttöönsä palvelun, josta saa apua nettimaailmassa kohdattuihin ikäviin tilanteisiin, kuten somekiusaamiseen ja ahdisteluun, kertoo opetuksen kehittämisen päällikkö Asko Lippo suomenkielisen perusopetuksen tulosyksiköstä.

– Näemme tärkeänä, että voimme tukea oppilaitamme myös verkossa tapahtuvissa tilanteissa, lisää ruotsinkielisten sivistyspalveluiden opetuspäällikkö Outi Saloranta-Eriksson.

Tekoälyn takaa löytyy moniammatillista osaamista

Someturva-palvelu on Suomessa kehitetty innovaatio, joka hyödyntää myös tekoälyä. Palvelussa lapsille, nuorille ja aikuisille vastaavat kuitenkin ihan oikeat ihmiset.

Somessa tapahtuvaan kiusaamiseen ja häirintään puuttumiseen saatetaan tarvita monenlaisia työkaluja ja ohjeita. Someturvassa espoolaisia peruskoulujen oppilaita sekä koulujen henkilökuntaa auttavat someen erikoistuneet juristit, sosiaalipsykologit ja psykologi.

– Tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan lasten ja nuorten kokema kiusaaminen sekä seksuaalinen ahdistelu on yleistynyt yhä nuorempien käyttäessä eri someja ja pelejä. Someturvan avulla voimme varmistaa, että oppilaat saavat osaavaa asiantuntija-apua eivätkä jää tilanteiden kanssa yksin, taustoittaa Someturvan toimitusjohtaja ja sosiaalisen median tutkija Suvi Uski.

Uskin mukaan somehäirintää tai -kiusaamista kokevilla henkilöillä on korkea kynnys pyytää apua. Kouluterveyskyselyn mukaan noin kolme neljäsosaa alaikäisistä ei ole kertonut aikuiselle verkossa kohtaamastaan seksuaalisesta ahdistelusta.

Someturva-palvelun avulla voidaan lisätä myös koulujen aikuisten valmiuksia auttaa oppilaita vaikeissa tilanteissa ja näin mahdollistaa turvallisempi kouluympäristö kaikille oppimisyhteisön jäsenille.

Espoolaiset koulut saavat palvelun käyttöön syksyllä

Someturva on perustettu vuonna 2017 ja on auttanut tuhansia 7–75-vuotiaita somehäirintää kokeneita henkilöitä.

Someturva auttaa verkkosovelluksella, jonka käyttöön vaaditaan koulukohtainen koodi. Oppilas kirjautuu Someturvaan ja kuvailee tilanteensa sovelluksen esittämien kysymysten perusteella. Tämän jälkeen Someturvan asiantuntijat diagnosoivat tilanteen ja lähettävät vastauksen käyttäjälle sovelluksen kautta. Vastaus sisältää arvion tilanteesta sekä toimintaohjeet tilanteen ratkaisemiseksi.

Koulukohtainen koodi jaetaan ja somehäirinnästä kertovat oppitunnit pidetään espoolaisissa kouluissa syksyllä.

Lisätietoja
Asko Lippo, opetuksen kehittämisen päällikkö, Espoon kaupunki, asko.lippo@espoo.fi
Suvi Uski, Someturvan toimitusjohtaja, suvi.uski@someturva.fi

Lue tiedote Espoon sivuilta.