Kostoporno – somerikos vai ei?

| Lukuaika:8 minuuttia

Somerikos vai ei -blogisarjassa Someturvan juristit vertailevat Suomen ja Ruotsin lainsäädäntöä ja pohtivat, miten erilaisia someilmiöitä arvioidaan näissä kahdessa maassa.

”Kuvattiin yhdessä exän kanssa video, jossa harrastetaan seksiä. Se tapahtui ihan yhteisymmärryksessä, mutta eron jälkeen hän latasi sen pornosivustolle. Tiedän, että mun pitäisi ilmoittaa poliisille, mutta mua hävettää ja pelkään, että se vaan pahentaa tilannetta." Nainen, 24 vuotta

Kuva: Andre Moura, Pexels.
Kuva: Andre Moura, Pexels.

Kostopornolla tarkoitetaan alastonkuvien tai seksivideoiden levittämistä ilman toisen lupaa. Termi “kostoporno” viittaa teon tyyppitilanteeseen – parisuhteen päättymiseen, jossa jätetty osapuoli levittää intiimikuvia tai -videoita verkkoon kostona toiselle osapuolelle. Teon taustalla voi kuitenkin olla paljon muitakin motiiveja. Usein tekijä haluaa kontrolloida uhria. Alastonkuvien levittämisellä uhkaileminen voi toimia esimerkiksi keinona rehvastella, alistaa, halventaa tai saada uhri suostumaan tekijän muihin pyyntöihin.

Kostoporno ja sillä uhkailu on Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan yleisintä nuorten, alle 30-vuotiaiden, keskuudessa. Materiaalia voidaan levittää niin suljetussa chatissa, kuten WhatsApissa, kuin julkisella alustallakin. Materiaalin jouduttua nettiin sen poistaminen voi olla käytännössä mahdotonta. Erityisen vaarallista on, jos kuvat tai videot päätyvät pornosivustolle tai jos niiden yhteydessä jaetaan tietoja, joiden perusteella uhri voidaan tunnistaa. Julkisten pornosivujen sisältöä usein kopioidaan ja jaetaan eteenpäin. Kostopornon yhteydessä levitetyt henkilötiedot, kuten nimi tai puhelinnumero, voivat johtaa häiritseviin ja uhkaileviin yhteydenottoihin täysin tuntemattomilta ihmisiltä.

Kostopornon uhrille tämä voi olla erittäin nöyryyttävä ja loukkaava kokemus, joka herättää hyvinkin vahvoja tunteita, kuten pelkoa ja ahdistusta. Kostopornolla on uhrille usein pysyviä vaikutuksia. Tutkimuksen mukaan seksuaalisen itsemääräämisoikeuden rikkominen voi johtaa esimerkiksi luottamusongelmiin, huonoon itseluottamukseen, masennukseen ja traumaperäiseen stressihäiriöön. Kaiken kaikkiaan kostopornon seuraukset ovat yleensä hyvin samanlaiset kuin oikean elävän elämän seksuaalirikosten.

Onko kostoporno somerikos vai ei? Etsimme alla vastausta tähän kysymykseen sekä Suomen että Ruotsin lain näkökulmasta.

Suomi – Onko video “lukuisten ihmisten” nähtävillä tai uhria halventava?

Kostopornoa arvioidaan Suomessa kahden eri rikosnimikkeen valossa: yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä tai kunnianloukkauksena. Kun arvioidaan yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä, teon motiivilla ei ole merkitystä. Sillä ei siis ole väliä, onko kuvaa levitetty kostotarkoituksessa vai ei. Olennaista on se, että tieto koskee uhrin yksityiselämää, sitä on levitetty “lukuisten ihmisten saataville” ja teko on sellainen, että sen yleisesti ajatellaan aiheuttavan loukatulle vahinkoa, kärsimystä tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

Suomessa ei ole määritelty tyhjentävästi, minkälaiset tiedot, kuvat tai videot koskevat yksityiselämää. Seksualisuuteen liittyvien tietojen ja kuvamateriaalin on kuitenkin usein katsottu olevan osa yksityisyyden ydintä. Toinen kriteeri koskee yleisöä, jolla on ollut mahdollisuus nähdä levitetty asia. “Lukuisina ihmisinä” on oikeuskäytännössä yleensä pidetty kymmeniä henkilöitä. Rikoksen raja voi siis ylittyä, vaikka arkaluontoista materiaalia olisi levitetty vain noin 20–30 henkilön suljettuun WhatsApp-ryhmään. Koska asiaa arvioidaan aina tapauskohtaisesti, tarkkaa yleisömäärää on kuitenkin mahdotonta määrittää.

Kolmanneksi teon tulee olla sellainen, että se tyypillisesti aiheuttaa uhrille vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa. Tähän arviointiin ei vaikuta loukatun oma subjektiivinen kokemus tai tekijän tarkoitus, vaan itse teon ja levitetyn tiedon luonne. Uhrin tulee siis olla esimerkiksi tunnistettavissa levitetystä videosta tai sen asiayhteydestä.

Kunnianloukkaus puolestaan voi tapahtua, vaikka kuvaa tai videota olisi levitetty vain yhdellekin ihmiselle. Jos intiimiä kuvamateriaalia levitetään alle kymmenelle hengelle, tekoa arvioidaan siis lähtökohtaisesti kunnianloukkauksena. Jotta rikoksen raja ylittyy, tekijän on tullut tarkoituksella halventaa toista. Tällöin esimerkiksi kostomotiivilla ja toisen tahallisella nöyryyttämisellä on arvioinnissa merkitystä.

“Kuvaamiseen annettu lupa ei kuitenkaan tarkoita suostumusta videon julkaisemiseen”

Esimerkkitapauksessa video on kuvattu molempien osapuolten yhteisymmärryksessä, mutta eron jälkeen exä on ladannut videon pornosivustolle. Seksivideoiden kuvaamisessa tai julkaisemisessa ei ole mitään väärää – niin kauan, kun se tapahtuu molempien osapuolten yhteisymmärryksessä. Kuvaamiseen annettu lupa ei kuitenkaan tarkoita suostumusta videon julkaisemiseen. Koska exä on lisännyt videon nettiin, jompikumpi yllä mainituista rikosnimikkeistä tulisi todennäköisesti kyseeseen. Pornosivustolle ladattuja videoita on usein mahdotonta saada kokonaan pois netistä, jolloin teon seuraukset voivat olla erityisen vakavat. Tämän takia kyseeseen voisi tulla myös rikoksen törkeä, ankarammin rangaistava, tekomuoto.

Alastonkuvien levittäminen on harmillisen yleinen ilmiö myös alaikäisten keskuudessa. Jos esimerkkitapauksen uhrina olisi alaikäinen lapsi, sovellettavaksi voisivat tulla myös sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen. Tällöin jo videon kuvaaminen ja sen hallussapito voisivat olla rikos. Lisäksi seksivideon levittäminen olisi matalammalla kynnyksellä rangaistavaa. Rikoksen raja ylittyisi siitä huolimatta, onko materiaalia levitetty lukuisten ihmisten saataville tai onko teko halventava. Merkitystä ei myöskään olisi sillä, onko lapsi antanut kuvaamiseen, hallussapitoon tai levittämiseen suostumustaan.

Ruotsi – Onko tarkoituksena aiheuttaa vakavaa vahinkoa?

Ruotsissa tämäntyyppisiä tekoja arvioitiin aikaisemmin aina kunnianloukkauksena. Tällöin edellytyksenä oli, Suomen tapaan, että tieto tai muu levitetty materiaali oli halventanut loukattua. Kaikki yksityisyyttä loukkaavat teot, kuten seksivideon levittäminen, ei kuitenkaan välttämättä aina halvenna uhria. Tämän takia tammikuussa 2018 Ruotsin rikoslakiin lisättiin uusi rikos, laiton yksityisyyden loukkaaminen, jonka myötä yksityisyyden suojaan kuuluvien kuvien ja tietojen levittämisestä tuli rangaistavaa riippumatta siitä, nähdäänkö tiedon levittäminen halventavana vai ei.

Uusi rikos vastaa hyvin pitkälle Suomen rikoslain mukaista yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Toisin kuin Suomessa, Ruotsissa on kuitenkin määritelty lain tasolla tarkkaan, mitkä tiedot tai kuvat kuuluvat yksityisyyden suojaan. Säännöksessä on viisikohtainen tyhjentävä luettelo siitä, millaisen materiaalien levittäminen voi johtaa rangaistusseuraamuksiin. Yksityisyyden suojaan kuuluvat muun muassa seksielämään liittyvät kuvat tai tiedot, jonka on tarkoitus käsittää myös kostoporno.

Kuva: Markus Spiske, Pexels.
Kuva: Markus Spiske, Pexels.

Myös Ruotsissa edellytyksenä on, että materiaalin levittäminen on tapahtunut vastoin loukatun tahtoa. Lisäksi kuvaa tai muuta tietoa tulee levittää useamman kuin muutaman ihmisen nähtäväksi. Ruotsin oikeuskäytännössä on tulkittu, että tämä tarkoittaa yli 8–10 henkilöä.

Erona Suomeen on, että tekijän tarkoituksena tulee olla vakavan vahingon aiheuttaminen henkilölle, jota kuva tai tieto koskee. Vahingon ei tarvitse olla tosiasiassa tapahtunut, vaan riittää, että levitys tyypillisesti ottaen voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa uhrille. Esimerkiksi tietojen levittäminen uhrin lähipiirissä, koululuokassa tai ystäväpiirissä oleville ihmisille voi vaikuttaa merkittävästi vahingon vakavuuden arviointiin ja jopa siihen, että tekoa pidetään laittoman yksityisyyden loukkaamisen törkeänä tekomuotona.

“Rikoksen törkeä tekomuoto voisi tulla kyseeseen esimerkiksi, jos kyseisellä pornosivustolla olisi monia kävijöitä tai, jos seksivideo olisi hakukoneen kautta helposti löydettävissä uhrin henkilötiedoilla.”

Yllä olevassa esimerkkitapauksessa laiton yksityisyyden loukkaaminen voisi tulla kyseeseen, sillä video on levitetty yli 8–10 henkilön saataville. Koska exä on julkaissut videon pornosivustolle, myös edellytys siitä, että teon tarkoituksena on ollut vakavan vahingon aiheuttaminen, oletettavasti täyttyisi. Rikoksen törkeä tekomuoto voisi tulla kyseeseen esimerkiksi, jos kyseisellä pornosivustolla olisi monia kävijöitä tai, jos seksivideo olisi hakukoneen kautta helposti löydettävissä uhrin henkilötiedoilla. Laittoman yksityisyyden loukkaamisen lisäksi myös kunnianloukkaus voisi tulla kyseeseen. Koska kunnianloukkaus suojaa loukatun kunniaa ja laiton yksityisyyden loukkaus taas loukatun yksityisyyttä, on Ruotsissa katsottu, että tekijä voi tällaisissa tilanteissa syyllistyä molempiin rikoksiin samanaikaisesti.

Jos uhrina olisi ollut alle 18-vuotias, olisi kyseessä lapsipornografiarikos, sillä jo lapsen kuvaaminen täyttäisi rikoksen tunnusmerkistön. Luonnollisesti myös kuvamateriaalin levittäminen ja hallussapito olisivat rikoksia.

Rajanvetoa yksityisyyden ja sananvapauden välillä

Tällä hetkellä kostopornoa arvioidaan Suomessa ja Ruotsissa lähes samalla tavalla. Aikaisemmin yksityisyyden suoja oli Ruotsissa heikompi ja teoilta edellytettiin aina sitä, että ne halvensivat uhria. Lainuudistuksen myötä halventamistarkoituksella ei Ruotsissakaan ole enää väliä, ellei alastonkuvaa tai -videota ole lähetetty vain muutamalle henkilölle.

“... Ruotsissa ilmaisurikosten vastapainona oleva sananvapaus saa edelleen enemmän painoarvoa, kun taas Suomessa yksityiselämän suoja painaa vaakalaudassa hieman enemmän.”

Ruotsissa yksityisyyttä on kuitenkin päädytty suojamaan varovaisemmin. Yksityisyyden piirin kuuluvat tiedot ja kuvat on tarkkarajaisesti ja tyhjentävästi määritelty rikoslaissa, minkä lisäksi tekijän tarkoituksena on oltava vakavan vahingon aiheuttaminen. Vaikuttaa siis siltä, että Ruotsissa ilmaisurikosten vastapainona oleva sananvapaus saa edelleen enemmän painoarvoa, kun taas Suomessa yksityiselämän suoja painaa vaakalaudassa hieman enemmän.

Oletko sinä joutunut inhottavaan tilanteeseen, jossa kuviasi tai videotasi on levitetty netissä? Someturvan avulla voit ilmoittaa somen ikävistä tilanteista milloin tahansa. Someturva on helppokäyttöinen sovellus, joka on luottamuksellinen ja täysin nimetön. Kun ilmoitat meille tapahtuneesta, saat aina nopean vastauksen ja selkeät ohjeet, miten juuri sinun tilanteessasi tulisi toimia. Tutustu palveluumme ja tilaa Someturva alta. Pidetään huolta omista rajoistamme myös somessa!

9.6.2020

Kaisa Rissanen
Laura Sofy
Someturva