Arvaa kuka?! Uuden sometrendin mukaiset koulukohtaiset Tiktok-tilit herättävät kouluissa hämmennystä

| Lukuaika:5 minuuttia

Someturvan ensiapuyksikköön on tullut viime viikkoina useita avunpyyntöjä ympäri Suomea TikTok-tileistä, joissa arvuutellaan julkisesti Arvaa kuka? -pelistä tuttuun tapaan, kenestä paikkakunnan nuoresta tai tietyn koulun oppilaasta on kyse. Arvailun kohteeksi voi joutua, vaikkei itse haluasi. Mistä tällaisissa arvaustileissä on kysymys ja pitääkö niistä olla huolissaan? Entä millaisia vaikutuksia koulusta tehdyllä arvaustilillä voi olla kouluyhteisöön ja, miten arvaustileihin tulisi puuttua?
Kuva: RON Lach, Pexels
Kuva: RON Lach, Pexels

Mistä ilmiössä on kyse?

Arvaa kuka? -tilit ovat tyypillisesti nimetty sen mukaan, minkä koulun tai paikkakunnan nuoria tilillä arvuutellaan. Someturvan ensiapuyksikkö on saanut avunpyyntöjä muun muassa koulujen rehtoreilta ja oppilaita, jotka ovat koskeneet koululaisista tehtyjä tilejä. Tileillä on julkaistu videoita tai kuvasarjoja, joissa on annettu vihjeitä tietystä koulun oppilaasta. Annettujen vihjeiden perusteella muiden tulee arvata kommenteissa, kenestä koulun oppilaasta on kyse.

Vihjeet voivat olla kuvayhdistelmiä (esimerkiksi netistä napattu kuva tietystä moposta, nuoren lempparienergiajuomasta ja hiustyylistä). Lisäksi niihin on saatettu kirjoittaa vihjeitä, kuten "itteesä täynnä", "iso nenä" tai "haisee aina hielle". Vihjeet voivatkin olla luonteeltaan toisinaan positiivisia tai neutraaleja, mutta myös ilkeitä tai esimerkiksi seksuaalisia, kuten "isot tissit".

Kouluista kantautuneen viestin mukaan Arvaa kuka? -tilit ovat aiheuttaneet oppilaissa ja koulun henkilökunnassa ymmärrettävästi hämmennystä. Someturvan ensiapuyksikön näkökulmasta niissä on paljon samaa kuin syksystä lähtien useissa kouluissa mielipahaa aiheuttaneissa shippaus-tileissä. Molemmissa ilmiöissä on kyse ehkä alkuun harmittomalta kuulostavasta sometrendistä, joka on kuitenkin käytännössä mennyt osassa tilanteista kiusaamisen puolelle. Lisäksi yhteistä on se, ettei tilin takana oleva henkilö ole tyypillisesti muiden tiedossa.

Tilit ovat puhututtaneet nyt monissa kouluissa ja herättäneet kysymyksen, miten tällaiseen asiaan tulee suhtautua ja millaisin keinoin asiaan voi puuttua.

Tileillä on sosiaalisia vaikutuksia kouluyhteisössä: voi rakentaa kiusaamisen kulttuuria

Oppilaat voivat suhtautua Arvaa kuka? -tileihin eri tavalla. Joidenkin mielestä tilit ovat hauska someläppä ja he nauttivat sitä kautta saamastaan huomiosta. Jotkut oppilaat saattavat jopa innokkaasti odottaa, milloin he itse pääsevät arvuutuksen kohteeksi ja tätä saatetaan toivoa tilillä tehtyjen julkaisujen kommenteissa. Kun arpa sitten osuu omalle kohdalle, vaikuttaa julkaisun sisältö niin hyvässä ja pahassa siihen, ovatko itsestä annetut vihjeet hauskoja ja harmittomia myös omasta mielestä vai tuntuvatko ne vain ilkeiltä ja loukkaavilta.

Julkaisun sisällön lisäksi on merkitystä myös sillä, kuka arvuuttelun kohteeksi joutuu. Jos taustalla on esimerkiksi aiempia kokemuksia kiusaamisesta, voi ulkopuolisen silmin harmittomalta vaikuttava julkaisu tuntua arvuuttelun kohteeksi joutuneesta hyvin pahalta. Myös muut tekijät, kuten nuoren vaikeudet oman itsetunnon kanssa voivat tehdä julkaisusta hänelle erityisen vahingollisen. Nuoren identiteetti ja itsetunto vasta kehittyvät, minkä takia nuoren mieli on erityisen haavoittuvassa asemassa, jos joutuu vastoin omaa tahtoa huomion keskipisteeksi ja julkisen arvuuttelun kohteeksi.

Samoista syistä jo pelkkä oman koulun Arvaa kuka? -tilin olemassaolo voi tuntua joillekin oppilaille kuormittavalta. Osa oppilaista voi kokea stressiä ja ahdistusta siitä, milloin itse joutuu arvuuttelun kohteeksi ja millä vihjeillä muiden tulee tunnistaa juuri hänen olevan kyseessä. Myös se voi huolestuttaa, milloin joku tägää eli mainitsee kommenteissa ja ehdottaa arvauspeliä itsestä. Tällainen tilanne voi helposti aiheuttaa oppilaissa epävarmuutta, turvattomuuden ja levottomuuden tunnetta, kun tilanne ei ole omassa hallinnassa. Oman koulun arvaustili ja etenkin epävarmuus tekijästä voivat alentaa oppilaiden keskinäistä luottamusta, minkä takia koulusta tehtyä tiliä on tärkeää käsitellä yhdessä.

Koululaisista tehty Arvaa kuka? -tili vahvistaa herkästi kiusaamisen kulttuuria, jossa luodaan yhteishenkeä naureskelemalla toisille. Oppilaiden on helppo lähteä siihen mukaan, koska arvailu voi tuntua ensin harmittomalta ja se kiinnittää heitä ryhmään. Jos tällainen ilmapiiri sallitaan ja normalisoidaan, myös arvailuiden kohteeksi joutuneilla oppilailla voi olla entistä korkeampi kynnys tuoda esiin sitä, että arvuuttelu saattaa tuntua myös loukkaavalta.

Kuva: Max Fischer, Pexels
Kuva: Max Fischer, Pexels

Kun koulusta on tehty Arvaa kuka? -tili

Someturvan ensiapuyksikölle lähetetyissä avunpyynnöissä on ollut kyse nimenomaan tileistä, jotka ovat koskeneet tietyn koulun oppilaita. Jos koulusta on tehty arvailutili, on siihen tärkeää puuttua koulun aikuisten taholta, ettei kenellekään koululaiselle jää tunnetta, että aikuiset hiljaa hyväksyvät kiusaamisen.

Koulun aikuisten on hyvä keskustella oppilaiden kanssa siitä, miksi koulusta tehty Arvaa kuka? -tili on ongelmallinen ja kertoa, että koulu puuttuu myös somessa tapahtuvaan koululaisten kiusaamiseen. Julkiset tai isolle yleisölle näkyvät somepostaukset eivät ole paikka arvuutella toisten ihmisten henkilökohtaisilla ominaisuuksilla. Arvuuttelun kohde voi herkästi kokea pelin pilkkaavaksi tai hänen yksityisyyttään loukkaavaksi.

Jos teidän koulustanne on tehty tili, tulisi oppilaisiin vedota, että tili ja siellä olevat julkaisut poistetaan. Vaikka osa oppilaista on voinut kokea arvailun harmittomana, heidän kanssaan tulisi keskustella siitä, miten muut oppilaat voivat kokea tilin ja siellä olevat julkaisut eri tavalla kuin he itse. Oppilaille voikin sanoittaa myös sitä, että on täysin ymmärrettävää, jos minkäänlaisen arvuuttelun kohteeksi joutuminen ei tunnu kivalta.

Oppilaita voi muistuttaa, että tietyissä tilanteissa tällaiset tilit, julkaisut ja kommentit voivat tulla arvioitavaksi rikosoikeudellisen vastuun näkökulmasta. Julkaisun tai kommentin tarkemmasta sisällöstä riippuen, esimerkiksi rikokset nimeltä kunnianloukkaus, yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen ja seksuaalinen ahdistelu voivat tulla kyseeseen.

Someturvan ensiapuyksikkö toivoo, että kyseisen klassikkopelin pelaaminen jäisi lautapeliversioon. Somessa julkaistujen asioiden leviämistä tai kommenttiketjuja voi olla vaikea itse hallita ja asiat voivat saada suuremmat mittasuhteet, kuin on itse edes osannut ajatella.

Jos kaipaatte lisää tukea asian selvittämiseen, olkaa yhteydessä. Someturvan ammattilaiset ovat koulun ammattilaisten ja oppilaiden tukena. Apua voi pyytää kirjautumalla palveluun täältä https://palvelu.someturva.fi, jos koulussa on Someturva käytössä. Someturvan ensiapuyksikkö antaa mielellään täsmäohjeet ja tukea jokaiseen tilanteeseen.

Kirjoittajina
Ensiapuyksikön sosiaalipsykologi ja juristi