Kouluampumisen käsittely someaikakaudella: 5 tärkeää neuvoa

| Lukuaika:4 minuuttia

Vantaan Viertolassa koulu jatkui pääsiäisen jälkeen ikävimmällä mahdollisella tavalla. Meistä kukaan ei olisi halunnut nähdä uutisia kouluampumisesta. Tapahtunut on koskettanut ja järkyttänyt kaikkia. Mitä on hyvä muistaa, kun tapahtumaa käsitellään somessa?
Kuva: Tima Miroshnichenko, Pexels
Kuva: Tima Miroshnichenko, Pexels

1. Uteliaisuus ja tiedonjano

Kun jotain järkyttävää tapahtuu, on luonnollista, että surun, pelon ja ahdistuksen tunteiden rinnalle nousevat myös tiedonjano ja uteliaisuus. On tavallista, että aihetta haluaa seurata ja siitä haluaa lukea - kenties kaiken mahdollisen saatavilla olevan sisällön. Monille ihmisille keino käsitellä tapahtunutta on etsiä siitä tietoa ja pyrkiä ymmärtämään, mitä on tapahtunut ja miksi. Uutislähteiden lisäksi myös some on täynnä paitsi tuen osoittamista ja koskettavia päivityksiä, myös spekulaatiota ja huhupuheita.

Vaikka uteliaisuus on ymmärrettävää, sille ei pidä antaa rajattomasti valtaa. Somessa ja somen ulkopuolella on tärkeää muistaa kunnioittava käyttäytyminen menehtynyttä, loukkaantuneita, omaisia ja kouluyhteisöä kohtaan.

2. Järkyttävätkään tapahtumat eivät anna lupaa jakaa somessa mitä tahansa

Tällaiset tapahtumat saattavat saada monet toimimaan ajattelemattomasti ja harkitsemattomasti. On silti hyvä pitää mielessä, että edes järkyttävät tapahtumat eivät anna lupaa levittää tapaukseen liittyvien henkilöiden yksityisiä asioita kuten nimiä, osoitteita tai muita tietoja. Lisäksi väärien huhujen levittäminen voi olla erittäin vahingollista.

Näin järkyttävät tapahtumat herättävät laajaa uteliaisuutta ja tällä hetkellä lähes kaikki suomalaiset ja todella monet henkilöt Suomen ulkopuolella etsivät somesta tiedon rippeitä tapahtuneesta ja selityksiä sille, miksi näin on tapahtunut. Somessa jaetut yksityiset tiedot tai väärät huhut voivat synnyttää haitallisia lumipalloefektejä, jotka kuormittavat uhreja ja asianosaisia entistä enemmän.

Itä-Uudenmaan poliisi on tiedotteessaan muistuttanut, että virheellisen tiedon levittäminen somessa voi olla rikos. Esimerkiksi valheet tai perättömät vihjaukset siitä, että joku olisi koulukiusannut toista, voivat olla kunnianloukkaus. Rikos voi tulla kyseeseen myös silloin, kun jaetaan toisesta jotakin ihan paikkansa pitävää, mutta yksityistä tietoa somessa. Jos esimerkiksi levittäisi someen tietoa loukkaantuneiden oppilaiden terveydentilasta ilman heidän lupaansa, voisi tämä olla rikos.

Nämä oikeudelliset seikat on hyvä pitää mielessä, jos aiheesta käy somessa jonkinlaista keskustelua. Näiden rikosnimikkeidenkin perimmäinen tarkoitus on suojata uhreja ja heidän edellytyksiään toipua tapahtuneesta. Erilaiset spekulaatiot ja someen jaetut yksityiset tiedot voivat jäädä nettiin pitkäksi aikaa.

Ihan jokaisen meistä on hyvä muistaa, että myöskään se, että joku toinen on jakanut vahvistamatonta tietoa tai spekuloinut somessa, ei oikeuta jakamaan tällaisia päivityksiä eteenpäin.

Kuva: Kampus Production, Pexels
Kuva: Kampus Production, Pexels

3. Somesta voi saada vertaistukea, mutta nopeasti myös vain kurjemman olon

Parhaimmillaan somesta voi vaikeana aikana saada vertaistukea. Erilaiset tuenosoitukset sydänemojeilla tai kynttiläkuvina voivat tuoda lohtua ja lisätä yhteisöllisyyden tunnetta.

Somessa näkyvää sisältöä ei kuitenkaan voi hallita. Siellä jaetut ajattelemattomat tai loukkaavat kommentit, kuvat, videot, spekulaatiot tai kovin mustavalkoiset näkemykset voivat itsessään olla vahingollisia, järkyttäviä tai antaa vääristyneen tai värittyneen kuvan tapahtumista. Lisäksi vaikka itse osallistuisi keskusteluun asiallisesti, voi omiin päivityksiin saada hyvin epäasiallisia kommentteja.

4. Tee aktiivisia päätöksiä somen suhteen

Somen selailu ja käyttö onkin syytä pitää maltillisena - sekä lapsilla että aikuisilla. On hyvä pohtia, mikä voisi olla itselle sopiva ja omaa jaksamista tukeva tapa käyttää somea tällaisessa tilanteessa. Näitä valintoja on tärkeää tehdä sekä somekanavien että yleisön suhteen.

Tällä hetkellä Tiktokissa voi olla vaikea välttyä tragediaan liittyvältä sisällöltä, sillä Tiktok itsessään suosittelee käyttäjille uhreihin ja muihin asianosaisiin liittyvää tietoa. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka Tiktokissa yrittäsi välttää aiheeseen liittyvää sisältöä, se ei tällä hetkellä onnistu.

Näinä päivinä onkin hyvä keskittyä sellaisiin sovelluksiin, joissa voi viestitellä ja jakaa ajatuksia omien läheisten ja ystävien kanssa yksityisesti ja turvallisesti.

Kuva: cottonbro studio, Pexels
Kuva: cottonbro studio, Pexels

5. Juttele lasten ja nuorten kanssa myös somesta

Moni taho on ohjeistanut juttelemaan lasten ja nuorten kanssa järkyttävistä tapahtumista ja niistä nousseista tunteista. Tämä on erittäin tärkeää.

Samalla kun käydään läpi itse tapahtumia, on keskeistä muistaa puhua myös siitä, mitä lapsi tai nuori on nähnyt somessa. Kysythän heiltä, millaista sisältöä lapsi tai nuori on nähnyt ja mitä ajatuksia ne ovat hänessä herättäneet.

Lasten ja nuorten kanssa on hyvä keskustella siitä, että somessa liikkuu nyt paljon myös spekulointia, huhuja ja väärää tietoa. Vaikka tiedonsaanti viranomaisten suunnalta voi tuntua hitaalta ja niukalta, ovat asiaa tutkivat viranomaiset ainoa taho, joilta voi saada vahvistettua tietoa tapahtuneesta.

Kirjoittajina
Ensiapuyksikön sosiaalipsykologi ja juristi

Aiheesta muualla:

Mieli ry: Miten puhua lapsen kanssa Vantaan kouluampumisesta?
Opetushallitus: Kouluampuminen somessa: kuinka käsitellä asiaa lasten ja nuorten kanssa