Seksuaalinen häirintä työyhteisössä: 8 vinkkiä johtajalle

| Lukuaika:4 minuuttia

28.6.2022

Seksuaalinen häirintä on noussut otsikoihin viime viikkoina. Keräsimme johtajille vastauksia kahdeksaan usein kysyttyyn kysymykseen.

1. Mitä jos yhteisössämme on ollut seksuaalista häirintää?

Tilastojen valossa on melko todennäköistä, että näin on. Jos tiedät, että häirintätapauksia on ollut, niin olisi hyvä tarttua härkää sarvista ja käydä selvittämässä ne. Merkittävä osa häirinnästä jää esihenkilöiden tietämättömiin, koska häiritty kokee esihenkilölle kertomisen liian vaikeana. Toisin sanoen silloin, kun häirintä tulee ilmi, ollaan jo hyvään suuntaan menossa.

Kuva: cottonbro, Pexels
Kuva: cottonbro, Pexels

2. Miten johtajana suhtaudun tunnistamaani häirintään?

Työnantajan tärkeä tehtävä on suojata koko yhteisön turvallisuutta. Seksuaalisen häirinnän tekijä ei teollaan häiritse pelkästään kohdetta, vaan rapauttaa kaikkien jäsenten luottamusta yhteisöä kohti. Seksuaalisen häirinnän salliminen on myös aina merkki johtamisen heikkoudesta nimenomaan yhteisön jäsenille. Johtajan roolissa yksilö kantaa vastuuta yhteisön turvallisuudesta ja on johtajan velvollisuus ottaa asia selvittelyyn sekä yhteys molempiin osapuoliin. Selvittäminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että molempia osapuolia kuullaan ja tarvittavia kurinpito- ja muita toimia käytetään tarpeen mukaan.

3. Mitä jos tilanteessa on sana sanaa vastaan?

Monessa tilanteessa johtajaa voi mietityttää, mitä tehdä, jos osapuolilla on tilanteesta eriävät mielipiteet. Tilanteen selvittämisen tärkeys korostuu näissä tilanteissa jopa entisestään. Osapuolten valtasuhde pitää tunnistaa heti ensimetreillä ja antaa reilu mahdollisuus molemmille osapuolille tulla kuulluksi. Häirintätilanteet voivat olla luonteeltaan vaikeaselkoisia. Työyhteisön kannalta katsottuna tärkeintä on kuitenkin yksilöiden kokemukset tilanteesta. Monelle häirintäkokemus on jo itsessään riittävä motivaattori vaihtaa työpaikkaa.

4. Mitä tehdään seksuaalista häirintää tehneelle henkilölle?

Viedään saunan taakse. No ei nyt sentään. Meillä on työikäisessä väestössä eri sukupolvien välisiä kulttuurieroja, mitä tulee päivän polttaviin häirintä-, syrjimättömyys- ja tasa-arvoasioihin. Häirinnän esiintyminen ei kuitenkaan katso ikää tai sukupolvea. Ihminen on ihminen ja tekee virheitä sosiaalisissa tilanteissa. Normaalit työyhteisön kurinpitotoimet, kuten varoitus on hyvin selkeä toimenpide. Mikäli sama henkilö jatkaa seksuaalista häirintää, myös kurinpitotoimia käytetään samassa suhteessa.

5. Miten häirinnästä päästään yli?

Työyhteisöt ovat nopeita pääsemään ikävistä tilanteista yli, silloin kun ne hoidetaan jämptisti ja reilusti. Kun kaikki yhteisön jäsenet tietävät, että häirintään puututaan ja se käsitellään asianmukaisesti, ovat työyhteisön jäsenet luottavaisempia koko yhteisöä kohtaan. Häirintää voi pitää sosiaalisena konfliktina, jonka selvittäminen purkaa myös muuta mahdollista jännitettä yhteisöstä. Johtajan tehtävänä on johtamalla varmistaa, että asia selvitetään riittävän läpikotaisin ja että mahdollinen häiritsijä kohtaa riittäviä seuraamuksia. Johtamisen näkökulmasta on myös tärkeä ymmärtää, että kyseessä ei ole ainoastaan yksittäinen häirintätilanne vaan mahdollinen laajempi yhteisön tulevaisuutta uhkaava epäkohta.

6. Mitä jos meillä on ollut jo useampi häirintätilanne käsittelyssä?

Työyhteisö muodostuu ihmisistä ja ihmisten välillä syntyy odottamattomia vuorovaikutustilanteita. Se, että omassa työyhteisössä on selvitetty jo useampaa häirintätilannetta, on kaikin puolin kunnioitettava uutinen. Jos toimintakulttuuri on sellainen, että häirintätilanteet tulevat ilmi ja niihin puututaan systemaattisesti, se luo koko yhteisöön luottamusta johdon kykyyn mahdollistaa turvallinen työympäristö jokaiselle yhteisön jäsenelle.

Kuva: Savvas Stavrinos, Pexels
Kuva: Savvas Stavrinos, Pexels

7. Haluan puuttua häirintään, mutta mitä minun tulee tehdä?

Mitä tulee työkulttuurin johtamiseen, niin häirinnän puheeksi ottaminen työyhteisössä on hyvä ensiaskel. Toki tämän jälkeen on myös varmistettava, että häirintätilanteisiin todella puututaan. Yhteisö, joka julistautuu häirinnästä ja kiusaamisesta vapaaksi alueeksi puuttumatta kuitenkaan itse häirinnän ja kiusaamisen tilanteisiin näyttäytyy jäsenilleen ristiriitaisessa valossa. Tällaisessa yhteisössä voi syntyä kahden tai useammankin todellisuuden ilmapiiri: johtajan strategiapuheessa häirintä tuomitaan, kun toisessa päällekkäisessä todellisuudessa sille viitataan kintaalla. Tällainen monen todellisuuden ilmapiiri on ympäristö, jossa sopeutuvainen ja ahkera ihminen kykenee kyllä toimimaan varsin tehokkaasti. Kuitenkin pidemmällä aikavälillä katsottuna ongelmaksi voi muodostua se, että tiukat muutostilanteet, kuormitus ja normaalit ihmissuhdekonfliktit voivat ajaa todellisuudet niin vahvaan ristiriitaan keskenään, että yksilö ei kestä enempää.

8. Mitä jos olen itse häirinnyt toista työyhteisön jäsentä seksuaalisesti?

Meitä ihmisiä ja tilanteita on monenlaisia. Jos sinua mietityttää työyhteisön tilanne, jossa sinä olet saattanut seksuaalisesti häiritä toista työyhteisön jäsentä, voi olla hyvä idea ottaa asia puheeksi kyseisen henkilön kanssa. Tällaisessa vaikeassa keskustelussa kannattaa aidosti kuunnella, miltä toisesta henkilöstä on tuntunut ja sen jälkeen pyytää omaa käytöstä anteeksi. Lisäksi kannattaa vielä lopuksi kiittää henkilöä siitä, että hän suostui käymään tämän keskustelun sinun kanssasi.

Kirjoittanut
Suvi Uski
Toimitusjohtaja
Sosiaalipsykologian tohtori