Dick picit – somerikos vai ei?

| Lukuaika:6 minuuttia

13.05.2020

“Tutustuin yhteen tyyppiin tinderissä ja kun oltiin muutama päivä laitettu siellä viestiä, se lähetti mulle dick picin. Menin shokkiin enkä oikeen osannut vastata mitään, niin ignoorasin vaan sen viestin. Ku avasin keskustelun uudestaan, se tyyppi oli lähettäny lisää dick picejä. Estin sen tinderissä, mutta jotenkin ahistaa et jos se vaikka ettii mut muualta somesta.” Nainen - 22 vuotta

Kuva: Andrea Piacquadio, Pexels.
Kuva: Andrea Piacquadio, Pexels.

Dick picit - somen pakollinen paha vai rangaistava rikos?

Dick picien eli ei-toivottujen sukupuolielimistä otettujen kuvien tai videoiden vastaanottaminen on somessa valitettavan yleistä. Brittiläisessä kyselyssä jopa 40 prosenttia naisista oli saanut somessa ei-toivotun seksuaalisen kuvan. Ongelma ei koskenut pelkästään naisia vaan myös 26 prosenttia miehistä oli joutunut “somevilauttelun” kohteeksi. Vaikka olisit itse välttynyt tältä ilmiöltä, oletettavasti tiedät jonkun, jonka viestittely on saanut epämiellyttävän käänteen. Ei-toivottuja intiimikuvia voi tulla vastaan missä tahansa, missä kuvia tai videoita on mahdollista lähettää: Snapchatissa, Instagramissa ja jopa puhelimen tekstiviesteissä.

Inho, shokki ja hämmennys ovat tavallisimmat reaktiot ei-toivottuihin intiimikuviin. Tästä huolimatta ne usein nauretaan pois. Dick piceistä on helppoa tehdä vitsi, jolle naureskellaan yhdessä frendien kanssa. Somessa tapahtuva seksuaalinen häirintä on kuitenkin vakavasti otettava juttu siinä missä “oikean elävän elämän” ahdistelukin. Omista rajoista saa ja pitää huolehtia myös somessa. Kenenkään ei tarvitse sietää seksuaalista häirintää, tapahtui se sitten somessa tai sen ulkopuolella.

Dick picit ovat herättäneet paljon keskustelua kansainvälisesti. Vaikka somen ilmiöt ovat kaikkialla maailmassa hyvin samanlaisia, niitä koskeva lainsäädäntö voi vaihdella paljonkin. Alla kerromme, miten “somevilauttelua” arvioidaan Suomen lain mukaan ja toisaalta, miten asia on naapurimaassamme Ruotsissa ratkaistu. Somen ikävät tilanteet ovat monimutkaisia. Eivät pelkästään sen takia, että some on usein ympäristönä hankala, vaan myös siksi, että samoja ilmiöitä on tulkittu eri maiden rikoslaeissa eri tavalla. Rikoksen rajan määrittäminen ei ole ikinä yksiselitteistä, vaan siinä pitää ottaa huomioon paitsi kyseisen maan lainsäädäntö myös tietyn tapauksen ominaispiirteet.

Suomi - onko sinua häiritty toistuvasti tai halvennettu?

Aikuisten välisessä intiimikuvien lähettämisessä ei sinänsä ole mitään vikaa silloin, kun se tapahtuu molempien osapuolten yhteisymmärryksessä. Jos tällaisia kuvia saa vasten omaa tahtoaan, rikoksen raja voi ylittyä. Suomen rikoslaissa on rikos nimeltä seksuaalinen ahdistelu, jonka voisi ajatella kattavan myös somessa tapahtuneen häirinnän. Lain mukaan dick picien lähettämistä tai muutakaan somessa tapahtuvaa häirintää ei kuitenkaan pidetä seksuaalisena ahdisteluna. Jotta tämä rikos voisi tulla kyseeseen, ahdistelun tulisi lakitekstin mukaan tapahtua koskettelemalla. Tämän takia somessa tapahtuvaa seksuaalista häirintää arvioidaan Suomessa tavallisesti joko kunnianloukkauksena tai viestintärauhan rikkomisena.

Rikoslain mukaan kunnianloukkauksena tuomitaan toisen tahallinen halventaminen. “Halventamisen” on tarkoitettu kattavan kaikki mahdolliset tekotavat, joilla loukataan toisen kunniaa tai häpäistään toista. Kunnianloukkaus voi siis tapahtua paitsi sanallisesti myös esimerkiksi kuvan välityksellä. Kunnianloukkauksen raja voi ylittyä jo yksittäisen viestin kohdalla. Edellytyksenä kuitenkin on, että lähettäjän tarkoituksena on ollut vastaanottajan halventaminen tai häpäiseminen.

Koska yllä olevassa esimerkkitapauksessa on kyse yksittäisten dick picien lähettämisestä, tilannetta voitaisiin arvioida kunnianloukkauksena. Tietyn teon loukkaavuus on kuitenkin aina tilannesidonnaista, joten yksittäisen dick picin lähettäminen ei välttämättä riitä kunnianloukkauksen rajan ylittämiseen. Näin voi käydä esimerkiksi, jos tekijän halventamistarkoitusta ei voida osoittaa. Jos kuvien lähettäjä etsisi naisen muualta somesta ja jatkaisi häirintää siellä, myös rikoslain mukainen viestintärauhan rikkominen voisi tulla kyseeseen. Viestintärauhan rikkomisessa on kyse toistuvasta häiritsemisestä viestein tai puheluin. Jos joku häiritsee seksuaalisilla viesteille pidemmän aikaa, eikä lopeta niiden lähettämistä pyynnöistä tai estoista huolimatta, myös tämän rikoksen raja voi ylittyä.

Seksuaalisten kuvien lähettämistä alle 16-vuotiaalle arvioidaan täysin eri tavalla. Aikuisten alaikäisille lähettämät seksuaaliset kuvat ja viestit täyttävät usein jo sellaisenaan lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkit. Jos nämä dick picit olisi lähetetty alle 16-vuotiaalle, kyseeseen tulisi siis täysin eri rikosnimikkeet, eikä nuoren suostumuksella olisi arvioinnissa merkitystä.

Seksuaalisen ahdistelun tunnusmerkistö lisättiin Suomen rikoslakiin vasta muutama vuosi sitten. Tuolloin lainsäätäjä pohti, voisiko tunnusmerkistö täyttyä koskettelun lisäksi myös ”muulla siihen vakavuudeltaan rinnastettavalla tavalla”. Oli siis aika lähellä, että myös somessa tapahtuva häirintä olisi voinut tulla rangaistavaksi seksuaalisena ahdisteluna. Voidaankin pohtia, onko tämänhetkinen rikoslakimme ajantasalla, vai tulisiko sen suojella seksuaalista koskemattomuutta myös somessa? Tällä hetkellä rangaistavuus edellyttää halventamista tai jatkuvaa häiritsemistä, eikä seksuaalisen koskemattomuuden loukkaamisella ole itsessään merkitystä. Tämän takia kunnianloukkaus ja viestintärauhan rikkominen eivät välttämättä aina riitä puuttumaan somen seksuaaliseen häirintään.

Kuva: mikoto.raw, Pexels.
Kuva: mikoto.raw, Pexels.

Ruotsi - Myös somehäirintä voi olla seksuaalista häirintää

Ruotsissa asia on ratkaistu toisella tavalla. Siellä rikoslain mukainen seksuaalinen häirintä kattaa tilanteet, joissa joku sanoilla tai teoilla häiritsee toista siten, että se on omiaan loukkaamaan henkilön seksuaalista koskemattomuutta. Ratkaisevaa on se, miten häirintä on tehty ja katsotaanko tämän tekotavan tyypillisesti loukkaavan toisen seksuaalista koskemattomuutta. Arvioinnissa ei ole merkitystä sillä, onko koskemattomuutta todella loukattu tai mikä uhrin käsitys asiasta on. Arviointiin ei myöskään vaikuta se, missä tarkoituksessa teko on tehty. Toisin kuin Suomessa, teon rangaistavuus ei siis edellytä, että lähettäjällä olisi ollut esimerkiksi tarkoitus halventaa uhria.

Ruotsin oikeuskäytännössä on todettu, että sukupuolielimestä otetun kuvan lähettäminen toiselle henkilölle tyypillisesti häiritsee tätä ja loukkaa hänen seksuaalista koskemattomuuttaan. Yllä olevan esimerkkitapauksen mukainen dick picien lähettäminen täyttäisi siis todennäköisesti Ruotsin lainsäädännön mukaisen seksuaalisen häirinnän tunnusmerkit, vaikka lähettäjän tarkoituksena ei olisikaan halventaminen tai häpäiseminen. Kuten Suomessakin, tämän tyyppisten kuvien lähettäminen lapselle on myös Ruotsissa aina rangaistavaa. Ikärajana Ruotsissa on kuitenkin 15 vuotta.

Kaksi maata, kaksi erilaista ratkaisua

Dick picien lähettäminen voi olla sekä Suomessa että Ruotsissa rangaistava rikos. Ruotsissa tekoa arvioidaan seksuaalisena häirintänä, kun taas Suomessa somen seksuaalinen häirintä on jäänyt seksuaalirikosten ulkopuolelle. Ruotsissa dick picien katsotaan tavallisesti loukkaavan toisen seksuaalista koskemattomuutta, minkä takia se on lähtökohtaisesti rangaistavaa. Suomessa rikoksen rajan ylittyminen edellyttää tiettyjä "lisäedellytyksiä". Pelkkä seksuaalinen häirintä ei riitä, vaan tämän lisäksi tekijällä tulee olla halventamistarkoitus tai häirinnän pitää olla toistuvaa. Tällöin tekoa voidaan arvioida kunnianloukkauksena tai viestintärauhan rikkomisena. Molemmissa maissa rangaistavuus edellyttää aikuisten kohdalla lähtökohtaisesti sitä, että dick pic on ei-toivottu eli se on lähetetty ilman vastaanottajan suostumusta. Yhteistä on myös se, että tällaisten viestien lähettäminen lapselle on rangaistavaa lapsen suostumuksesta riippumatta.

Seksuaalinen häirintä verkossa on harmillisen yleistä ja voi tapahtua kenelle tahansa. Jos sinulle lähetetään somessa ei-toivottuja dick picejä, muista ettet ole yksin, etkä ole itse tehnyt mitään väärää. Kaikki vastuu on kuvan lähettäjällä. Someturvan avulla voit ilmoittaa somen yllättävistä ikävistä tilanteista milloin tahansa. Someturva on helppokäyttöinen sovellus, joka on luottamuksellinen ja täysin nimetön. Kun ilmoitat meille tapahtuneesta, saat aina nopean vastauksen ja selkeät ohjeet, miten juuri sinun tilanteessasi tulisi toimia. Tutustu palveluumme ja tilaa Someturva alta. Pidetään huolta omista rajoistamme myös somessa!

Kaisa Rissanen
Laura Sofy
Someturva