Teknisesti laillista – Someturvan oikeusteknologia

| Lukuaika:7 minuuttia

09/10/2020

Kuva: Su San Lee, Unsplash
Kuva: Su San Lee, Unsplash

Mikä Someturva? – Palvelun juridinen ydin

Someturva on verkkosovellus, joka auttaa ennaltaehkäisemään ihmisten välisiä ikäviä tilanteita somessa ja tarjoaa juridista ja psykologista apua silloin, kun jotain kurjaa on päässyt sattumaan. Erilaisten tilanteiden skaala on todella laaja: joku on vaikkapa käyttänyt kuvaasi luvatta tai olet saanut inboxiin alapääkuvia. Someturvan palvelun ytimessä on oikeudellisten neuvojen ja avun tarjoaminen kaikenlaisissa verkossa tapahtuneissa itseä mietityttävissä tilanteissa. Oikeudellisen avun lisäksi annamme myös muun muassa psykologista tukea tilanteeseen sekä konkreettisia ohjeita tilanteen ratkaisemiseksi ja somessa suojautumiseen. Someturvan juristien tärkein tehtävä on kuitenkin arvioida tilannetta juridisesti. Noin puolessa meille kerrotuista tilanteista täyttyy arviomme mukaan jonkin rikoksen tunnusmerkit.

Oikeusteknologia Someturvassa

Someturvassa oikeusteknologian hyödyntämisellä on kaksi eri tarkoitusta. Yksi on tarjota oikeudellista apua ja neuvoja suoraan kuluttajille matalalla kynnyksellä ja huokeaan hintaan, toinen on puolestaan mahdollistaa Someturvan juristien mahdollisimman nopea ja tarkka palveluun saapuvien tapausten käsittely. Ensimmäisessä apunamme on helppokäyttöinen raportointikanava, joka haastattelee käyttäjää ja auttaa häntä antamaan riittävät tiedot hänelle somessa sattuneesta ikävästä tilanteesta. Jälkimmäisessä tarkoituksessa hyödynnämme tekoälyä ja koneoppimismalleja juristien työn tehostamiseen. Voit lukea näistä tarkemmin teknisestä näkökulmasta täältä. Käytännössä siis automatisoimme osan vastauksen laatimiseen liittyvästä prosessista, jolloin tapausten käsittely on nopeampaa kuin ilman tekoälytyökaluja.

Alla havainnollistettuna Someturvaan saapuvan tapauksen käsittely ja siihen liittyvän oikeusteknologian hyödyntämisen vaiheet.


1

Jaanalle on sattunut verkossa jotakin ikävää.

Hän kääntyy Someturvan puoleen ja kertoo tilanteesta sovelluksesta löytyvän raportointikanavan avulla.

2

Jaanan ilmoittama tapaus saapuu Someturvan taustajärjestelmään, joka hyödyntää tapauksen analysoimiseen tekoälyä.

Yhdessä oikeusteknologisen järjestelmän avulla, Someturvan juristit arvioivat tapauksen ja laativat Jaanalle vastauksen.

3

Jaana saa Someturvan laatiman vastauksen sovellukseen.

Vastauksessa kerrotaan mm. onko tilanteessa täyttynyt jonkin rikoksen tunnusmerkit annettujen tietojen valossa. Lisäksi Jaana saa psykologista tukea ja ohjeita tilanteen ratkaisemiseksi.


Kaikissa näissä kohdissa oikeusteknologialla on oma roolinsa. Kohdissa 1 ja 3 oikeusteknologiaa hyödyntää sovelluksen käyttäjä, kun hän ilmoittaa tapauksesta Someturvaan ja vastaanottaa Someturvan vastauksen. Someturvan sovellus on siis itsessään oikeusteknologinen sovellus. Kohdassa 2 puolestaan oikeusteknologiaa hyödyntävät Someturvan juristit (ja muut asiantuntijat) tehdessään analyysin ilmoitetusta tapauksesta tekoälyä hyödyntävän järjestelmän avulla. Tapauksen (tekoälyn avulla tapahtuvan) analysoinnin lisäksi Someturvan sisäinen järjestelmä myös muun muassa lajittelee tapaukset ja ohjaa oikean vastauksen oikeaan paikkaan. Samassa järjestelmässä opetamme tekoälyä tunnistamaan tapauksista haluttuja asioita.

Oikeusteknologialla on siis roolinsa paitsi Someturvan sovelluksessa myös back officessa ja asiantuntijoidemme päivittäisessä työssä.

Legal Tech vs. Law Tech - Oikeusteknologiaa juristeille ja kuluttajille

Oikeusteknologiasta käytetään erityisesti kansainvälisissä yhteyksissä, mutta myös Suomessa, usein termiä Legal Tech. Viime vuosina tämän rinnalle on ilmestynyt myös toinen alaa kuvaava termi: Law Tech. Toisinaan näitä termejä käytetään toisilleen synonyymeinä, toisinaan Law Techiä laajempana alan kattoterminä ja toisinaan niiden välille tehdään ero kahden eri käyttäjäkunnan mukaan. Legal Tech yhdistetään usein juristien, erityisesti asianajotoimistoissa, hyödyntämään teknologiaan esimerkiksi sopimusten hallinnassa tai vaikkapa laskutuksessa. Law Techillä puolestaan tarkoitetaan suoraan kuluttajalle tarjottavia juridisia palveluita jonkinlaisen teknologian välityksellä.

Legal Techillä on jo huomattavasti pidemmät perinteet, vaikkakin erityisesti erilaisten tekoälysovellutusten käyttöönottoa pääasiassa vasta harjoitellaan. Law Techin voidaan nähdä kuitenkin olevan disruptiivisempaa, juridista alaa mullistavampaa, sillä siinä tarkoituksena on tuoda juridisia palveluita suoraan kuluttajan käyttöön teknologian avulla. Termin yleistyminen Legal Techin sijaan vie huomion juristeista ja heidän työn helpottamisesta yhä enemmän itse asiakkaisiin. Law Tech vie oikeusteknologiset innovaatiot asianajotoimistojen ulkopuolelle ja kysyy, voitaisiinko oikeudellisia palveluita tarjota teknologian avulla täysin uudenlaisella tavalla.

Mihin Someturvan oikeusteknologia sitten näistä lankeaa? Ajattelemme, että palvelussamme ja toiminnassamme on osa kumpaakin, sekä Legal että Law Techiä. Someturva on suunnattu suoraan kuluttajien käyttöön verkkosovelluksen kautta. Yhtenä palvelumme tärkeimmistä elementeistä on juridisen avun tarjoaminen käyttäjälle. Katsomme siis, että Someturva-sovellus on määritelmän mukaisesti Law Tech -sovellus. Tavoitteenamme on hyödyntää teknologiaa ihmisten oikeuksiin pääsyn parantamiseksi ja tarjota oikeudellista neuvontaa perinteisten oikeudellisten palvelujen ulkopuolella. Olemme kuitenkin kehittäneet Someturvassa oikeusteknologiaa myös asiantuntijatiimimme tarpeisiin. Tämän tarkoituksena on sekä tehostaa että yhtenäistää juridisten arvioiden tekemistä ja avun tarjoamista käyttäjälle. Teknologian avulla voimme korvata juristiarmeijan vain kourallisella osaavia juristeja. Tämän taustalla toimivan työkalupakin osalta Someturvassa on käytössä myös Legal Techiä.

Käyttäjäkuntaan perustuvan jaottelun lisäksi erilaisia oikeusteknologisia sovelluksia ryhmitellään myös usein niiden käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi Legal Geekin Startup Mapissa eri kategorioita on hiukan laskutavasta riippuen yhdestätoista neljäänkymmeneen, esimerkiksi legal service marketplaces, legal research, risk management, ip rights management, online dispute resolution (ODR), due diligence, drafting support, document management, legal docs as a service ja consumer legal services.

Myös Finnish Legal Tech Forum on ylläpitänyt karttaa Suomen Legal Tech -kentästä, jossa Someturva noteerattiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2018. Tässä kartassa Someturva on sijoitettu omaan sarakkeeseensa "Law for Good", jota edustamme ylpeästi. Palvelumme voisi sijoittaa myös Legal Geekin jaottelun mukaisiin Consumer Legal Services - tai jopa ODR-kategorioihin.

Someturva sijoitettu kartassa omaan “Law for Good” -kategoriaansa (pinkki väri).
Someturva sijoitettu kartassa omaan “Law for Good” -kategoriaansa (pinkki väri).

Someturvan oikeusteknologian rakennuspalikat

Kun vuonna 2015 saimme idean Someturvasta, oli kantavana ajatuksenamme, että verkkohäiriköintiin kaivataan ratkaisuja ja jotta sellaisia voitaisiin tarjota kaikille niitä tarvitseville, tulee prosessi automatisoida. Kun joitakin vuosia myöhemmin lähdimme rakentamaan Someturvan ensimmäisiä versioita, aloitimme listaamalla ne rikosnimikkeet, jotka voivat tulla kysymykseen verkkoalustoilla. Näitä rikosnimikkeitä on Suomen rikoslaissa noin parikymmentä. Yleisimmin kyse on kunnianloukkauksesta, vakavimmillaan ja surullisen usein lapsen seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavista rikoksista.

Rikosnimikkeiden listaamisen lisäksi olemme käyneet läpi suuren määrän aiheeseen liittyvää oikeuskäytäntöä (oikeusministeriön ja tuomioistuimien tuella), jotta oppisimme, mitkä seikat ovat olennaisia oikeudellisen arvion tekemisessä. Jotta sisäinen järjestelmämme (fun fact: nimeltään Juristin rekisteri aka Jurri) osaisi auttaa arvion tekemisessä, on nämä arvioinnin kannalta tärkeät asiat pitänyt opettaa myös sille.

Samat juridisen arvioinnin kannalta tärkeät seikat ovat olleet olennaisessa asemassa myös, kun rakensimme raportointikanavamme, jonka välityksellä käyttäjä voi kertoa tapauksestaan meille. Jotta juridisen arvion antaminen olisi mahdollista, on käyttäjältä saatava riittävä määrä olennaista tietoa. Tätä varten pidämme listaa niistä asioista, jotka kussakin tilanteessa ovat olennaisia arvion tekemiseksi. Ymmärrettävästi näitä asioita on todella paljon ja ne myös elävät ajan myötä. Tältä pohjalta on lopulta rakentunut kysymyspuu, jossa aina seuraavaksi esitettävä kysymys riippuu edellisestä vastauksesta. Yhteensä kysymyspuussa on parisen sataa kysymystä, mutta kukin käyttäjä käy niistä läpi noin viisitoista.

Sekä sisäisen järjestelmän että raportointikanavan rakentamiseen on tarvittu suuri määrä dataa, eli käyttäjien ilmoittamia tapauksia. Kun ilmoitusten määrä kasvaa, hioutuvat myös järjestelmämme jatkuvasti paremmiksi. Laadukas data mahdollistaa laadukkaan (tekoälyn avustaman) juridisen analyysin. Siksi on olennaisen tärkeää, että Someturvan käyttäjien hyödyntämä raportointikanava pystyy tuottamaan sisäiselle järjestelmälle hyvää dataa, eli käytännössä saamaan käyttäjältä riittävän määrän tietoa tapahtuneesta analyysin tekemiseksi. Hyvästä Law Tech -sovelluksesta siis hyötyvät sekä kuluttajat että juristit.

Lopuksi

Me Someturvalla uskomme, että oikeusteknologialla on mahdollista edistää ihmisten pääsyä oikeuksiin (access to justice) ja että voimme antaa tähän myös oman panoksemme. Uskomme myös, että oikeusteknologiasta on monipuolista hyötyä juristien työvälineenä ja että sen soveltamismahdollisuudet tulevat todella avautumaan vasta seuraavien vuosien aikana. The game is on!

Jenny Rontu
Anna Soininen
Kaisa Rissanen
Someturva