Yleinen tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi: 22.3.2023

Yksityisyytesi on meille tärkeä

Henkilötietojen ja yksityisyyden turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sitoudumme kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja suojaamaan käsittelemämme henkilötiedot.

Tämä yleinen tietosuojaseloste koskee:

 1. Viestintää ja markkinointia
 2. Someturvan verkkokauppaa
 3. Nettisivujamme, kuten someturva.fi-sivustoa ja evästeiden kautta kerättyjen henkilötietojen käsittelyä. Itse evästeiden käyttöä koskee erillinen evästekäytäntö.

Tämä tietosuojaseloste ei koske henkilötietojen käsittelyä Someturva-palvelussamme. Palvelua koskee erillinen Someturva-palvelun tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Somis Enterprises Oy (Someturva)
Y-tunnus: 2837159-1
Köydenpunojankatu 2 D, 00180 Helsinki
info@someturva.fi

Tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä toimii Somis Enterprises Oy, joka on vastuussa siitä, että henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Jos sinulle herää kysymyksiä henkilötietojen käsittelystä, autamme mielellämme.

Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötieto tarkoittaa ihmistä, eli esimerkiksi sinua, koskevaa tietoa, josta olet suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa. Henkilötiedon käsite on lainsäädännössä hyvin laaja. Se voi olla esimerkiksi nimen tai osoitteen lisäksi mikä tahansa tieto, jonka avulla tai eri tietoja yhdistelemällä on mahdollista yksilöidä, että tieto koskee juuri sinua.

Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tämän tietosuojaselosteen mukaisten käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa henkilöistä eri tilanteissa käsittelemme.

(1) Viestintä ja markkinointi

Voimme käsitellä viestintään ja markkinointiin liittyviä henkilötietoja:

 • Perustiedot, kuten nimi ja sähköpostiosoite
 • Muut tiedot, jotka annat meille rekisteröityessäsi koulutuksiin tai tapahtumiin
 • Tieto siitä, mitä aihepiiriä koskevat uutiskirjeet olet tilannut
 • Tiedot siitä, onko uutiskirje, tiedote tai markkinointiviesti toimitettu perille ja onko sitä avattu
 • Vastauksesi meidän palaute- tai muuhun kyselyyn

(2) Verkkokauppa

Jos olet asioinut verkkokaupassamme tai ostanut palvelun itsellesi Someturvan verkkokaupan kautta, voimme käsitellä seuraavia henkilötietoja:

 • Sinulta pyydettävät perustiedot eli nimi ja sähköpostiosoite
 • Tilaukseen ja tilauksen toimitukseen liittyvät tiedot
 • Kuittitiedot
 • Sinun mahdollisesti lähettämät viestit asiakaspalveluun ja asiakaspalvelun toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot
 • Someturvan tuottamat asiakkuuksien ryhmittelytiedot

(3) Evästetiedot

Voimme käsitellä myös nettisivujemme evästeisiin liittyviä henkilötietoja. Evästetietoihin voivat kuulua esimerkiksi:

 • IP-osoite
 • sähköisen viestinnän tunnistamistiedot
 • verkkosivujemme haku- ja selailutiedot sekä
 • selain- ja käyttöjärjestelmätiedot

Evästeiden avulla ei ole tarkoitus tunnistaa yksittäistä verkkosivuston käyttäjää. Siltä osin kuin yksittäinen henkilö voi niistä olla tunnistettavissa, tietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietoja ja millä perusteella?

Käytämme henkilötietoja alla lueteltuihin tarkoituksiin. Käsittelemme tietoja vain silloin, kun siihen on oikeudellinen peruste.

Jos käsittely perustuu oikeutettuun etuun, olemme varmistaneet yksityisyyden suojan toteutumisen arvioimalla ja punnitsemalla oikeutettua etuamme tasapainotestin avulla tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeiden mukaisesti. Jos haluat saada lisätietoa koskien oikeutetun edun arviointia ja tasapainotestiä, voit ottaa meihin yhteyttä.

(1) Viestintä ja markkinointi

Käsittelemme henkilötietoja huolehtiaksemme toimintaamme liittyvistä myynti- ja markkinointitoimenpiteistä sekä viestinnästä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tältä osin on muun muassa:

 • tiedottaa palvelusta
 • lähettää uutiskirjeitä
 • hoitaa asiakassuhteita
 • markkinoida palvelua
 • lähettää tapahtumakutsuja
 • järjestää koulutuksia ja tapahtumia
 • kerätä palautetta
 • toteuttaa mielipide- ja markkinatutkimuksia
 • analysoida ja kehittää viestintää sekä markkinointia

Tietojen käsittelyn perusteena on sinun suostumuksesi, kun esimerkiksi tilaat uutiskirjeen, ilmoittaudut koulutukseen, hyväksyt markkinoinnin tai vastaat kyselyymme.

Käsittelyn perusteena on oikeutettu etu, kun viestimme asiakkaan tai sidosryhmien kanssa asiakassuhteen hoitamiseksi, markkinoimme palveluamme yrityksille ja yhteisöille sekä silloin, kun käytämme tietoja toimintamme analysointiin ja kehittämiseen.

Sinulla on milloin vain oikeus peruuttaa suostumus tai kieltää henkilötietojesi käyttö oikeutetun edun perusteella (ks. lisää kohta “Mitkä ovat sinun oikeutesi?”).

(2) Verkkokauppa-asioinnin toteuttaminen

Käsittelemme henkilötietoja verkkokauppa-asioinnin toteuttamiseksi seuraavasti:

 • Tilausten, ostotapahtumien ja mahdollisten tilausten peruutusten käsittely
 • Asiakaspalvelun toteuttamiseksi vastaamalla verkkokauppa-asiakkaan mahdollisiin yhteydenottoihin ja asiakaspalautteisiin

Tietojen käsittelyn perusteena on sinun ja meidän välisen sopimuksen täytäntöönpano ja sopimuksesta johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Käsittelemme tietoja myös kirjanpidossa kirjanpitolainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietojen käsittelyn perusteena on tällöin lakisääteinen velvoite.

Verkkokaupan osalta korttimaksujen maksuvälittäjänä toimii Stripe, Inc. Stripen tietosuojaselosteen löydät täältä: https://stripe.com/en-fi/privacy

(3) Nettisivujen ylläpito ja kehittäminen

Evästeiden käytön tarkoitukset ovat määritelty evästekäytännössämme. Jos sinut voitaisiin tunnistaa evästetiedoista, on henkilötietojen käsittelyn perusteena sinun antama suostumus evästeiden käyttöön. Voit hallita evästeitä tai kieltää niiden käytön evästekäytäntömme mukaisesti.

Mistä keräämme henkilötiedot?

Pääasiallisesti annat henkilötiedot meille itse esimerkiksi, kun ilmoittaudut koulutukseen, tilaat uutiskirjeen, asioit verkkokaupassamme tai täytät meidän kyselylomakkeemme.

Lisäksi voimme kerätä yrityksille ja yhteisöille tehtävää markkinointia sekä sidosryhmille viestimistä varten nimiä ja yhteystietoja julkisista lähteistä, kuten organisaatioiden nettisivuilta.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

(1) Viestintä ja markkinointi

Säilytämme uutiskirjettä, tiedottamista tai markkinointia varten tarpeellisia henkilötietoja toistaiseksi, ellet ole perunut uutiskirjeen tilausta tai antamaasi suostumusta.

Asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien sekä yritysten ja yhteisöjen markkinointiviestien vastaanottajien tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat käsittelyn kannalta tarpeellisia ja ajantasaisia.

(2) Verkkokauppa

Jos olet asioinut verkkokaupassamme, säilytämme tiedot ostoistasi ja tilauksistasi pääsääntöisesti kahden vuoden ajan.

Ostotapahtumiin ja mahdollisiin peruutuksiin liittyviä tietoja käsitellään osana yhtiömme kirjanpitomateriaalia kirjanpitolain määrittelemän ajan, joka on kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Palaute ja reklamaatioasioiden käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot säilytetään asian käsittelyn kannalta edellytetyn ajan, joka tyypillisesti ei ylitä kahta vuotta.

(3) Evästeet

Jos evästeiden avulla tallentuu meille henkilötietoja, säilytämme tietoja korkeintaan kaksi vuotta.

Kuka käsittelee henkilötietojasi?

Henkilötietojasi käsittelevät meillä ainoastaan henkilöt, joilla on työnsä puolesta peruste siihen.

Saatamme käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia esimerkiksi palvelujen tekniseen ylläpitoon, asiakastietojen hallinnointiin ja analysointiin tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen. Alihankkijat ja palveluntarjoajat toimivat meidän lukuumme, eikä heillä ole itsenäistä oikeutta käyttää henkilötietoja. He eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muihin kuin meidän määrittämiin tarkoituksiin yllä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Siirrämmekö tietojasi kansainvälisesti?

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti EU- tai ETA-maissa sijaitsevia toimijoita ja palveluja hyödyntäen. Joissain tapauksissa puolestamme toimivat palveluntarjoajat saattavat käsitellä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella, kuten Yhdysvalloissa.

Jos hyödynnämme tietojen käsittelyssä tällaisia palveluita, käytämme hyväksyttyjä vakiintuneita suojamekanismeja, kuten Euroopan komission mallisopimuslausekkeita, joilla palveluntarjoajamme sitoutuu asianmukaisiin tietosuojatoimiin henkilötietojesi suojaamiseksi.

Luovutammeko henkilötietojasi kolmansille osapuolille?

Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Tästä voidaan poiketa vain, jos:

 • lainsäädäntö niin vaatii, esimerkiksi haasteeseen vastaamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyyn liittyen tai
 • olemme mukana sulautumisessa tai liiketoimintakaupassa.

Miten tietosi suojataan?

Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, hallinnolliset ja fyysiset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi hävittämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja asiattomalta pääsyltä tietoihin.

Rajoitamme pääsyä henkilötietoihin vain sellaisille työntekijöille ja meihin palvelusuhteessa oleville henkilöille, joilla on työnsä puolesta tarve saada kyseisiä tietoja sekä palveluntarjoajille, jotka voivat käsitellä tietoja ainoastaan ohjeistuksemme mukaisesti. Velvoitamme alihankkijamme käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti ja huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi. Kaikkia henkilöitä, joilla on pääsy henkilötietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

Toteutamme tietosuojaa ja tietoturvaa jatkuvasti muun muassa kouluttamalla henkilöstöämme ja tarkastelemalla säännöllisesti toimintamme vaatimuksenmukaisuutta suhteessa tietosuojalainsäädäntöön ja hyviin tietoturvakäytänteisiin.

Mitkä ovat sinun oikeutesi?

Sinulla on oikeus:

 • Pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin
 • Peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn
 • Kieltää henkilötietojesi käsittely, joka perustuu oikeutettuun etuumme
 • Pyytää epätarkan tai virheellisen henkilötiedon oikaisua
 • Pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista
 • Pyytää henkilötietojesi poistamista
 • Saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse antanut meille kyseiset henkilötiedot
 • Tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutetun toimisto)

Voit peruuttaa suostumuksesi tai kieltää tietojesi käytön uutiskirjeiden ja markkinointiviestien “Poistu postituslistalta” -painikkeella.

Muut yllä mainitut pyynnöt tulee lähettää asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen: info@someturva.fi

Muutokset

Kehitämme jatkuvasti palveluitamme. Sen vuoksi voimme joutua muuttamaan ja päivittämään tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Jos teemme muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan.