Tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi: 6.10.2021

Asiakkaidemme henkilötietojen ja yksityisyyden turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sitoudumme kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja suojaamaan meille antamasi henkilötiedot. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, miten ja miksi keräämme, käytämme ja luovutamme henkilötietoja.

Tämä tietosuojaseloste koskee:

 1. Digitaalisia Someturva ja SomeBuddyPRO -palveluita ("palvelu")
 2. Verkkokauppaamme
 3. Viestintää ja markkinointia
 4. Nettisivujamme, kuten someturva.fi ja somebuddy.com -sivustoja sekä evästeiden kautta kerättyjen henkilötietojen käsittelyä. Itse evästeiden käyttöä koskee erillinen evästekäytäntö.

Tietosuojaseloste koskee paitsi palvelun käyttäjiä myös soveltuvin osin niitä henkilöitä, jotka voivat olla tunnistettavissa käyttäjän meille raportoimasta somen ikävästä tilanteesta eli "someloukkauksesta".

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Somis Enterprises Oy (Someturva / SomeBuddy)
Y-tunnus: 2837159-1
Köydenpunojankatu 2 D, 00180 Helsinki
info@someturva.fi / info@somebuddy.com

Tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä toimii Somis Enterprises Oy, joka on vastuussa siitä, että henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Jos sinulle herää kysymyksiä henkilötietojen käsittelystä, autamme mielellämme.

Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötieto tarkoittaa ihmistä, eli esimerkiksi sinua, koskevaa tietoa, josta olet suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa. Henkilötiedon käsite on lainsäädännössä hyvin laaja. Se voi olla esimerkiksi nimen tai osoitteen lisäksi mikä tahansa tieto, jonka avulla tai eri tietoja yhdistelemällä on mahdollista yksilöidä, että tieto koskee juuri sinua.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tämän tietosuojaselosteen mukaisten käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia. Alla on kuvattuna keskeiset henkilötietoryhmät.

(1) Palvelussa käsiteltävät henkilötiedot

Digitaalisen palvelumme kautta voit saada apua ja tukea sosiaalisessa mediassa tai muualla verkossa tapahtuneeseen ikävään tilanteeseen eli someloukkaukseen, kuten kiusaamiseen, häirintään tai uhkailuun. Palvelu on suunniteltu tietosuojalainsäädännön vaatimukset huomioon ottaen. Käsittelemme palvelussa seuraavia tietoja, joita voidaan pitää henkilötietoina:

 • Kirjautumiseen käyttämäsi yhteystieto eli puhelinnumero tai sähköpostiosoite
 • Mahdollinen käyttäjän yksilöllinen nimimerkki tai muu tunnus
 • Sinun antama kuvaus tapahtuneesta someloukkauksesta, sisältäen muun muassa:
  - sinun ikäsi
  - epäillyn loukkaajan ikä
  - kuvaus someloukkauksesta
  - arvioitu ajankohta
  - seuraukset ja/tai haittavaikutukset
  - sosiaalinen media, jossa someloukkaus tapahtui
  - muut osalliset
 • Arvio ja neuvot someloukkauksen selvittämiseksi sekä muut asian selvittämiseen liittyvät tiedot 

(2) Verkkokaupassa käsiteltävät henkilötiedot

Jos olet asioinut verkkokaupassamme tai ostanut palvelun itsellesi verkkokauppamme kautta, voimme käsitellä seuraavia henkilötietoja:

 • Sinulta pyydettävät perustiedot eli nimi ja sähköpostiosoite
 • Tilaukseen ja tilauksen toimitukseen liittyvät tiedot
 • Kuittitiedot
 • Sinun mahdollisesti lähettämät viestit asiakaspalveluun ja asiakaspalvelun toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot
 • Meidän tuottamat asiakkuuksien ryhmittelytiedot

(3) Muut henkilötiedot

Lisäksi voimme käsitellä viestintään, markkinointiin ja esimerkiksi nettisivujemme evästeisiin liittyviä henkilötietoja. Viestintään ja markkinointiin voivat liittyä esimerkiksi sinun meille antamasi nimi ja sähköpostiosoite taikka sinun vastauksesi meidän asiakaspalautteeseen tai muuhun kyselyyn.

Evästetietoihin voivat kuulua esimerkiksi IP-osoite, sähköisen viestinnän tunnistamistiedot, verkkosivujemme haku- ja selailutiedot sekä selain- ja käyttöjärjestelmätiedot. Evästeiden avulla ei ole tarkoitus tunnistaa yksittäistä verkkosivuston käyttäjää. Siltä osin kuin yksittäinen henkilö voi niistä olla tunnistettavissa, tietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Mistä keräämme henkilötiedot?

Pääasiallisesti annat henkilötiedot meille itse esimerkiksi, kun rekisteröidyt palveluumme, ilmoitat someloukkauksesta, tilaat uutiskirjeen tai täytät meidän kyselylomakkeemme.

Palvelussa käsiteltävät tiedot keräämme aina käyttäjältä itseltään. Palvelun käyttö on täysin vapaaehtoista ja käsittelemme someloukkauksen sinun antamiesi tietojen perusteella. Kaikkien yllä lueteltujen henkilötietojen antaminen ei siis ole välttämätöntä, mutta henkilötietojen laajuudella voi olla vaikutusta siihen, kuinka hyvin pystymme auttamaan sinua.

Tietyissä asiakkuuksissa on mahdollista, että organisaation edustajat raportoivat meille jonkun toisen kohtaamasta someloukkauksesta. Näin voi olla esimerkiksi, jos käytät palvelua kouluyhteisön ammattilaisena ja raportoit someloukkauksen oppilaan puolesta. Meidän tarkoituksena ei ole tunnistaa someloukkaukseen liittyviä henkilöitä ja pyrimme ohjeistamaan organisaation edustajat kuvaamaan someloukkauksen anonyymisti siten, etteivät siihen liittyvät henkilöt ole tunnistettavissa.

Verkkokaupan osalta korttimaksujen maksuvälittäjänä toimii Stripe, Inc. Stripen tietosuojaselosteen löydät täältä: https://stripe.com/en-fi/privacy.

Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietoja ja millä perusteella?

Käytämme henkilötietoja alla lueteltuihin tarkoituksiin. Jos käsittely perustuu oikeutettuun etuun, olemme varmistaneet yksityisyyden suojan toteutumisen arvioimalla ja punnitsemalla oikeutettua etuamme tasapainotestin avulla tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeiden mukaisesti. Jos haluat saada lisätietoa koskien oikeutetun edun arviointia ja tasapainotestiä, voit ottaa meihin yhteyttä.

(1) Palvelun tarjoaminen

Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme käsitellä sinun meille ilmoittaman someloukkauksen, arvioida tilanteesi oikeudellisesti sekä psykologisesti, auttaa sinua selvittämään tilanteen parhaalla mahdollisella tavalla ja turvata antamasi tiedot asiattomalta pääsyltä.

 • Henkilötietojen käsittelyn peruste on tämän tarkoituksen osalta sinun suostumuksesi.
 • Vaikka olisit alle 13-vuotias, perustuu käsittely sinun suostumukseesi. Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti vanhemman tai edunvalvojan suostumus ei ole tarpeen tarjottaessa ennaltaehkäiseviä palveluja tai neuvontapalveluja suoraan lapselle (GDPR, johdanto-osan 38 kohta). Palvelussamme on kyse edellä kuvatusta neuvontapalvelusta someloukkausten selvittämiseksi.
 • Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä (ks. lisää kohta “Mitkä ovat sinun oikeutesi?”). Huomaathan kuitenkin, että suostumuksen peruuttaminen kesken someloukkauksen käsittelyn tarkoittaa samalla asian käsittelyn lopettamista, sillä käsittely ei ole mahdollista ilman henkilötietoja.
 • Organisaation edustajat voivat raportoida palvelussa organisaatiossa ilmenneestä someloukkauksesta, jonka kohteena on muu henkilö kuin käyttäjä itse. Tässä tilanteessa (muiden kuin käyttäjän) henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu tarjota oikeudellista neuvonantoa organisaatioille someloukkausten selvittämiseksi tilanteessa, jossa neuvonantoa ei ole mahdollista toteuttaa ilman henkilötietojen käsittelyä. Erityisesti kouluyhteisöille tarjottavan Someturva-palvelun kohdalla taustalla on myös laajempi yleinen etu, jonka tavoitteena on puuttua ja selvittää lapsiin ja nuoriin kohdistuvia someloukkauksia.

(2) Palvelun kehittäminen

Käsittelemme henkilötietoja palvelun kehittämiseen. Tältä osin henkilötietojen käsittely perustuu pääasiassa oikeutettuun etuun, jonka tarkoituksena on palvelun hyödyntämän tekoälyn opettaminen, palvelun käyttäjäkokemuksen ja palvelun, asiantuntijoidemme erityisosaamisen sekä tietoturvallisuuden parantaminen. Tekoälyn opettamisessa käytetään ainoastaan pseudonymisoitua tai täysin anonymisoitua tietoa.

Siltä osin kuin annat meille palvelussa someloukkaukseen ja sen seurauksiin liittyviä tietoja, jotka koskevat terveydentilaasi, on henkilötietojen käsittelyn perusteena aina nimenomainen suostumus. Käytämme näitä tietoja palvelun kehittämiseen vain sinun luvallasi.

(3) Verkkokauppa-asioinnin toteuttaminen

Käsittelemme henkilötietoja verkkokauppa-asioinnin toteuttamiseksi sekä tilausten, ostotapahtumien ja mahdollisten tilausten peruutusten käsittelyä varten. Voimme käsitellä henkilötietoja lisäksi asiakaspalvelun toteuttamiseksi vastaamalla asiakkaan mahdollisiin yhteydenottoihin ja asiakaspalautteisiin. Tietojen käsittelyn perusteena on sinun ja meidän välisen sopimuksen täytäntöönpano ja sopimuksesta johtuvat lakisääteiset velvoitteet.

Käsittelemme tietoja myös kirjanpidossa kirjanpitolainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietojen käsittelyn perusteena on tällöin lakisääteinen velvoite.

(3) Viestintä ja markkinointi

Käsittelemme henkilötietoja huolehtiaksemme toimintaamme liittyvistä myynti- ja markkinointitoimenpiteistä sekä viestinnästä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tältä osin on muun muassa tiedottaa palvelusta, lähettää uutiskirjeitä, hoitaa asiakassuhteita, kerätä asiakaspalautetta, toteuttaa mielipide- ja markkinatutkimuksia, markkinoida palvelua ja lähettää tapahtumakutsuja.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena markkinoinnin osalta on suostumus, joka sinulla on oikeus peruuttaa milloin tahansa (ks. lisää kohta “Mitkä ovat sinun oikeutesi?”). Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvän tarpeellisen viestinnän osalta tietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.

Emme hyödynnä käyttäjien meille palvelussa antamia rekisteröitymiseen tai someloukkaukseen liittyviä tietoja markkinointiin.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lähtökohtaisesti säilytämme sinun meille palvelussa antamia henkilötietoja someloukkauksen käsittelyn ajan. Hävitämme tai anonymisoimme tiedot viimeistään, kun kaksi vuotta on kulunut viimeisestä yhteydenotosta palvelun käyttäjän kanssa.

Jos olet asioinut verkkokaupassamme, säilytämme tiedot ostoistasi ja tilauksistasi pääsääntöisesti kahden vuoden ajan. Ostotapahtumiin ja mahdollisiin peruutuksiin liittyviä tietoja käsitellään osana yrityksemme kirjanpitomateriaalia kirjanpitolain määrittelemän ajan, joka on kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Palaute ja reklamaatioasioiden käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot säilytetään asian käsittelyn kannalta edellytetyn ajan, joka tyypillisesti ei ylitä kahta vuotta.

Uutiskirjettä tai markkinointia varten säilytämme tarpeellisia henkilötietoja toistaiseksi, ellet ole perunut uutiskirjeen tilausta tai markkinointiin antamaasi suostumusta.

Kenelle voimme luovuttaa tai siirtää henkilötietojasi?

Voimme luovuttaa tai siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:

 • Luotetuille palveluntarjoajille, kuten IT-palveluntarjoajille, jotka toimivat lukuumme ja joilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää henkilötietoja, jotka heille siirrämme; 
 • Lainsäädännön vaatiessa, kuten haasteeseen vastaamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyyn liittyen; ja
 • Jos olemme mukana sulautumisessa tai liiketoimintakaupassa.

Kansainvälinen tietojen siirtäminen

Voimme tai puolestamme toimivat palveluntarjoajat voivat käsitellä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella (esim. Yhdysvalloissa). Kun käsittelemme henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella, käytämme hyväksyttyjä vakiintuneita suojamekanismeja, kuten Euroopan komission mallisopimus- lausekkeita, joilla palveluntarjoajamme sitoutuu asianmukaisiin tietosuojatoimiin henkilötietojesi suojaamiseksi. 

Mitkä ovat sinun oikeutesi?

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

 • Pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin
 • Pyytää epätarkan tai virheellisen henkilötiedon oikaisua
 • Pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista
 • Pyytää henkilötietojesi poistamista
 • Vastustaa henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi käsittelyä, joka perustuu meidän oikeutettuun etuumme
 • Saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse antanut meille kyseiset henkilötiedot

Sinulla on lisäksi oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. 

Edellä mainitut oikeudet toteutetaan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla ja sen rajoissa. Yllä mainitut pyynnöt tulee lähettää asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen: info@someturva.fi / info@somebuddy.com.

Oikeutesi tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että emme ole käsitelleet sinun henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Suomessa toimivaltainen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto.

Miten tietosi suojataan?

Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi hävittämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja asiattomalta pääsyltä tietoihin. Rajoitamme pääsyä henkilötietoihin vain sellaisille työntekijöille ja meihin palvelusuhteessa oleville henkilöille, joilla on työnsä puolesta tarve saada kyseisiä tietoja sekä palveluntarjoajille, jotka voivat käsitellä tietoja ainoastaan ohjeistuksemme mukaisesti. Kaikkia henkilöitä, joilla on pääsy henkilötietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

Muutokset

Kehitämme jatkuvasti palveluitamme. Sen vuoksi voimme joutua muuttamaan ja päivittämään tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Jos teemme muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan.