Someturva-palvelun käyttöehdot

Päivitetty viimeksi: 6.10.2021

Tervetuloa palveluumme! Näitä käyttöehtoja sovelletaan Someturva-palvelun käyttöön.

Luethan käyttöehdot huolellisesti ennen palvelun käyttämistä, sillä palvelun käyttö edellyttää, että olet hyväksynyt nämä ehdot. Käyttöehdot muodostavat sitovan oikeudellisen sopimuksen sinun ja meidän välille. Tämän takia suosittelemme, että jos olet alaikäinen eli alle 18-vuotias, tutustut ehtoihin yhdessä huoltajasi tai muun aikuisen kanssa. Palvelun käyttäminen ei kuitenkaan edellytä huoltajan tai edunvalvojan suostumusta.

Mistä palvelussamme on kyse?

Digitaalisen palvelumme kautta voit saada apua ja tukea sosiaalisessa mediassa tai muualla tapahtuneeseen ikävään tilanteeseen kuten kiusaamiseen, häirintään tai uhkailuun. Parannamme palvelua koko ajan, joten sitä tarjotaan juuri sellaisena kuin se kulloinkin esitetään Someturvan (www.someturva.fi) verkkosivuilla.

Jos olet saanut palvelun käyttöösi maksutta esimerkiksi yhteistyökumppanimme kautta, emme veloita sinulta palvelun käytöstä maksua, ellei siitä erikseen ole sovittu. Huomaathan, että palvelun käyttäminen edellyttää esimerkiksi internet-yhteyttä ja älylaitteen käyttöä, mistä aiheutuvista kustannuksista vastaat itse. Jos palvelun käytöstä veloitetaan erillinen maksu, ilmoitamme asiasta erikseen ennen palvelun käyttöönottoa. Maksuttomana käyttöönotettua palvelua ei koskaan muuteta maksulliseksi ilman käyttäjälle osoitettua etukäteisilmoitusta.

Palvelu on suunnattu Suomeen. Sovellamme antamassamme oikeudellisessa arviossa Suomen lakia sellaisena kuin se on voimassa, kun annamme vastauksen. Pyrimme antamaan sinulle toimintasuosituksen ongelmaasi noin 1–3 arkipäivän kuluessa siitä, kun olet kertonut asiasta palvelussa.

Pyrimme parhaamme mukaan varmistamaan, että palvelu on käytössä jatkuvasti ja ilman häiriöitä. Emme kuitenkaan voi vastata palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta tai virheettömästä toiminnasta, emmekä myöskään tietojen muuttumisesta tai katoamisesta.

Palvelua kehitetään jatkuvasti. Meillä on oikeus tehdä muutoksia palveluun ja sen sisältämään aineistoon, korjata palvelussa ilmenneitä virheitä ja puutteita sekä poistaa käytöstä palvelun osia tai toiminnallisuuksia. Voimme lisäksi rajoittaa palvelun, palvelun osien tai palveluntarjoajan verkkosivuston käyttöä.

Palvelun ottaminen käyttöön

Jotta voit käyttää palveluamme, sinun tulee rekisteröityä. Rekisteröityminen vahvistetaan erillisellä puhelimeesi tai sähköpostiisi lähetettävällä kertakäyttöisellä salasanalla.

Kun olet rekisteröitynyt palveluumme ja hyväksynyt käyttöehdot, et voi enää peruuttaa palvelun käyttöönottoa. Olet kuitenkin oikeutettu poistamaan rekisteröintisi ja päättämään nämä ehdot osaltasi kohdan “sopimuksen päättäminen” mukaisesti.

Palvelun käyttäminen

Palvelua käytetään kuvailemalla somessa tai muualla verkossa tapahtunut ongelmatilanne palvelusta saatavien ohjeiden mukaisesti. Vastauksemme, jonka saat palvelusta, perustuu vain ja ainoastaan palvelussa antamiisi tietoihin. Vastaat itse palvelussa antamistasi tiedoista, emmekä selvitä kertomiesi tietojen oikeellisuutta tai paikkansapitävyyttä. Jos jostain syystä annat palvelussa vääriä tai epätarkkoja tietoja, ymmärrät, että myös meidän vastauksemme voi olla virheellinen, eikä välttämättä sovellu tilanteeseesi.

Palvelusta saatava vastauksemme on antamiesi tietojen perusteella laadittu toimintasuositus siitä, miten ongelmatilanteen voisi ratkaista. Tarjoamme toimintasuosituksen antamiesi tietojen pohjalta, mutta emme voi sen enempää hoitaa tai ratkaista ongelmatilannetta puolestasi. Vastaus, jonka saat palvelusta, ei sido tai velvoita sinua, meitä eikä myöskään muita osapuolia (kuten esimerkiksi kiusaajaa) millään tavoin. Emme myöskään ota vastuuta toimista, joihin ryhdyt tai päätät olla ryhtymättä palvelusta saamasi toimintasuosituksen perusteella.

Saatamme sisällyttää palveluun linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämiin verkkosivustoihin. Jos käytät näitä linkkejä, siirryt pois palvelusta ja käytät niitä omalla vastuullasi. Emme valvo tai tarkista ulkopuolisten verkkosivustojen sisältöä, emmekä vastaa kyseisten verkkosivustojen luotettavuudesta, oikeellisuudesta tai tietoturvasta.

Huomioithan, että käyttäessäsi palvelua sitoudut seuraaviin asioihin:

  • Et käytä palvelua näiden käyttöehtojen, soveltuvien lakien ja viranomaismääräysten vastaisesti.
  • Et käytä palvelua sellaisiin tarkoituksiin, joihin sitä ei ole tarkoitettu, kuten väärien ilmoitusten tekemiseen, kiusaamiseen tai muuhun vastaavaan toimintaan.
  • Et käytä palvelua kaupallisessa tarkoituksessa tai välitä palvelua taikka sen osaa kolmansille osapuolille, ellei toisin ole erikseen sovittu.
  • Et toimita palveluun lain, viranomaismääräysten tai näiden käyttöehtojen vastaista materiaalia tai materiaalia joka on suojattu kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksilla.
  • Et rekisteröidy palveluun väärillä tiedoilla tai anna palvelussa valheellisia tai selvästi vääriä tietoja.
  • Et käytä palvelua tavalla, joka voi häiritä muiden käyttäjien palvelun käyttöä.
  • Et pyri kaatamaan palvelua, häiritsemään sen toimintaa tai murtautumaan palveluun.

Meillä on oikeus poistaa palvelusta mitä tahansa sinne lisäämäsi sisältöä, emmekä sitoudu säilyttämään lisäämääsi sisältöä taikka ottamaan siitä varmuuskopioita.

Salassapito

Pidämme kaikki palveluun kertomasi tiedot ja kaiken sinne lisäämäsi sisällön luottamuksellisena. Varmistamme, että kaikki ne, joilla on pääsy palveluun kertomiisi tietoihin tai sinne lisäämääsi sisältöön noudattavat tässä kohdassa sovittua salassapitovelvoitetta.

Emme paljasta palveluun kertomiasi tietoja tai sinne lisäämääsi sisältöä kenellekään kolmannelle osapuolelle. Voimme kuitenkin antaa pääsyn palveluun kertomiisi tietoihin tai sinne lisäämääsi sisältöön omille työntekijöillemme ja alihankkijoillemme siinä laajuudessa kuin on tarpeen palvelun tuottamiseksi.

Suostumuksellasi voimme tarvittaessa toimittaa palveluun kertomiasi tietoja tai lisäämääsi sisältöä kolmannelle osapuolelle, kuten esimerkiksi poliisille tai muulle viranomaiselle. Emme kuitenkaan tee näin ilman sinun suostumustasi.

Meitä koskeva salassapitovelvoite on voimassa tämän sopimuksen voimassaoloajan sekä sopimuksen päättymisen jälkeen.

Salassapitovelvoite ei koske tilannetta, jossa viranomainen pyytää meiltä sellaista tietoa, joka sillä on voimassa olevan lainsäädännön nojalla oikeus meiltä saada.

Henkilötiedot ja tietoturva

Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti. Palvelussa käytetään evästeitä. Löydät lisää tietoa evästeistä ja henkilötietojen käsittelystä evästekäytännöstä ja tietosuojaselosteesta.

Pyrimme tarjoamaan palvelun mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Huomioithan, etteivät internet ja verkkoympäristö ole täysin tietoturvallisia. Vastaat itse käyttämiesi tietojärjestelmien ja verkkoyhteyksien tietoturvasta.

Oikeudet palveluun

Meidän oikeutemme

Kaikki oikeudet Someturva-palveluun kuuluvat yksin meille tai kolmansille osapuolille. Kaikki palvelun sisältö (mukaan lukien tekstit, kuvat, logot ja tavaramerkit) on meidän ja/tai meidän yhteistyökumppaneidemme tekijänoikeuksien ja muiden aineettomien oikeuksien suojaamaa omaisuutta, jonka luvaton käyttö tai kopiointi on kiellettyä.

Meidän sinulle antama käyttöoikeus

Palveluun luomasi käyttötili on tarkoitettu ainoastaan omaan henkilökohtaiseen käyttöösi. Annamme sinulle rajoitetun oikeuden käyttää palvelua tämän sopimuksen voimassaoloaikana. Käyttöoikeutta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Sinulla ei ole oikeutta kopioida, levittää tai kaupallisesti hyödyntää palvelua, sen ominaisuuksia tai osia millään tavoin, ellei toisin ole erikseen sovittu.

Sinun lisäksesi palvelua ovat oikeutettuja käyttämään kaikki, joilla on käyttöoikeus palveluun.

Sinun oikeutesi ja meille antamasi käyttöoikeus

Näillä käyttöehdoilla ei ole vaikutusta sellaisen tiedon tai materiaalin omistusoikeuteen (esim. tekijänoikeudet ja tavaramerkit), jota mahdollisesti toimitat, tuotat tai välität palvelumme kautta. Jotta voimme tarjota palveluamme, annat meille kuitenkin tämän sopimuksen voimassaoloajaksi rajoitetun maailmanlaajuisen käyttöoikeuden edellä mainittuihin tietoihin ja materiaaleihin.

Meille antamasi käyttöoikeus on rajoitettu vain sellaiseen käyttöön, joka on tarpeen palvelun tuottamiseksi, kuten siihen, että voimme säilyttää sinun meille lähettämiäsi viestejä ja hyödyntää palvelussa antamiasi tietoja vastauksen muodostamiseen.

Käyttöoikeuden luovutus ei estä sinua luovuttamasta käyttöoikeutta edellä mainittuun tietoon tai materiaaliin myös jollekin toiselle taholle.

Huomaathan, että siltä osin kuin meille antamasi tiedot ovat henkilötietoja, niitä käsitellään tietosuojaselosteemme mukaisesti.

Vastuumme palveluntarjoajana

Korvaamme sinulle palvelun viivästymisestä tai virheestä aiheutuneet välittömät vahingot. Välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä tulosta, ansion menetyksestä, tuhoutuneista tiedoista tai muusta vastaavasta vahingosta vastaamme ainoastaan, jos vahinko johtuu meidän huolimattomuudestamme.

Haluamme korostaa, että palvelussa annetut tiedot ja neuvot ovat luonteeltaan suosituksia, emmekä vastaa niiden perusteella tekemistäsi tai tekemättä jättämistäsi toimista. Emme myöskään vastaa siitä, mikä vaikutus toimillasi on omiin oikeuksiisi tai kolmansien osapuolten oikeuksiin.

Meidän kokonaisvastuumme yhtä käyttäjää tai mitä tahansa muuta toista osapuolta kohti rajoittuu viiteensataan (500) euroon, ellei se ole tilanteen yksityiskohdat huomioon ottaen kohtuutonta. Vastuunrajoitus voi olla kohtuuton, jos se esimerkiksi luo suuren epätasapainon sinun ja meidän velvollisuuksien välille nuoren ikäsi tai jonkun muun tekijän johdosta. Vastuunrajoituksella ei ole tarkoitus rajoittaa miltään osin sinun pakottavaan lainsäädäntöön, kuten kuluttajansuojalakiin, perustuvia oikeuksiasi.

Teemme parhaamme palvelun tarjoamiseksi. Emme kuitenkaan voi vastata viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella olevasta esteestä, johon emme kohtuullisella vaivannäöllä olisi voineet vaikuttaa. Ylivoimaisia esteitä voivat olla esimerkiksi tulva, maanjäristys tai jokin muu suuri luonnonkatastrofi sekä tulipalo tai sotatila. Lakko, työsulku, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun olemme itse sen kohteena tai siihen osallisena. Ilmoitamme viipymättä kirjallisesti ylivoimaisesta esteestä sekä ylivoimaisen esteen lakkaamisesta.

Sopimuksen päättyminen

Sinun ja meidän välinen sopimus tulee voimaan, kun olet hyväksynyt nämä käyttöehdot. Tämä palvelun käyttöä koskeva sopimus on voimassa toistaiseksi. Voit päättää nämä ehdot osaltasi milloin ja mistä syystä tahansa poistamalla tilisi. Voit pyytää tilisi poistoa sähköpostitse lähettämällä viestiä osoitteeseen info@someturva.fi. Kun tilisi poistetaan, oikeutesi käyttää palvelua loppuu.

Vastaavasti me voimme milloin tahansa irtisanoa sopimuksen kohtuullista irtisanomisaikaa noudattaen.

Jos käytät palvelua näiden käyttöehtojen vastaisesti, voimme purkaa sopimuksen milloin tahansa. Tämä oikeus ei rajoita sopijapuolten oikeutta muutoin purkaa sopimusta.

Huomaathan, että jos olet ostanut palvelun verkkokaupastamme, oikeutesi käyttää palvelua riippuu myös siitä, minkä tuotteen olet ostanut ja mikä on tilauksesi kesto. Löydät lisää tietoa verkkokaupan tilaus- ja toimitusehdoista.

Muut ehdot

Sinulla ei ole oikeutta siirtää tätä sinun ja meidän välistä sopimusta kolmannelle osapuolelle. 

Meillä on oikeus siirtää palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä palvelusta mahdollisesti tehty sopimus samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle. Meillä on myös oikeus siirtää mainitut vastuut ja velvollisuudet sekä sopimus siinä tapauksessa, että yhtiömme tai sen liiketoiminta siirretään toiselle yhtiölle kaupan, liiketoimintasiirron, sulautumisen tai jakautumisen tai muuhun niihin verrattavan järjestelyn seurauksena.

Voimme muuttaa käyttöehtoja palvelun kehittämisestä johtuvista syistä ilmoittamalla päivitetyistä käyttöehdoista palvelussa. Sinulla on oikeus olla hyväksymättä käyttöehtojen päivitettyä versiota, mutta se tarkoittaa, että oikeutesi käyttää palvelua päättyy samalla. Mikäli jatkat palvelun käyttöä sen jälkeen kun sinulle on ilmoitettu uusista käyttöehdoista palvelussa, sinun tulkitaan hyväksyneen päivitetyt käyttöehdot.

Meillä on oikeus käyttää palvelun tuottamiseen alihankkijoita. Vastaamme alihankkijoidemme suorituksesta kuin omastamme.

Sovellettava lainsäädäntö ja riidanratkaisu

Sinun ja meidän väliseen sopimukseen sekä näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Kuluttajana sinulla on oikeus saattaa sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn sinun tulee olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta). Sinulla on lisäksi mahdollisuus käyttää Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (http://ec.europa.eu/odr). Huomaathan, että jos palvelun käyttäminen liittyy yritys- tai elinkeinotoimintaasi, sinulla ei välttämättä ole näitä kuluttajan oikeuksia.

Sinulla on vaihtoehtoisesti oikeus nostaa kanne meitä kohtaan siinä Suomessa sijaitsevassa käräjäoikeudessa, jossa sinulla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka, tai jonka piirissä kotipaikkamme on. Jos kanteelle ei muutoin ole toimivaltaista tuomioistuinta, sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Ota meihin yhteyttä

Otamme mielellämme vastaan käyttöehtoihin liittyviä kommentteja, kysymyksiä, huolenaiheita ja ehdotuksia. Yhteystiedot sopimukseen liittyvissä asioissa ovat:

Palveluntarjoajan nimi: Somis Enterprises Oy (y-tunnus 2837159-1)
Osoite: Köydenpunojankatu 2 a, 00180 Helsinki
Sähköposti: info@someturva.fi