Eleverna i Esbo kan få hjälp mot mobbning och trakasserier på webben på appen Someturva

| Tid att läsa:3 minuter

11.8.2022

I skolorna i Esbo ingriper man läsåret 2022–2023 med nya metoder mot mobbning och trakasserier på webben.

På sociala medier, spelplattformar och appar med chat-funktion utsätts elever ibland för störande beteende. Därför tar man i staden hösten 2022 i bruk appen Someturva. Via den kan du med låg tröskel få hjälp vid otrevliga situationer på webben.

Bild: Max Fischer, Pexels
Bild: Max Fischer, Pexels

– Vi vill se till att barn och unga i Esbo får vara trygga i skolan och att de kan fokusera på inlärning, utan oro för trakasserier på webben och för hur de ska klara av situationen. Det kan också vara svårt för vår undervisningspersonal att veta hur de ska ingripa i trakasserier eller mobbning på webbensäger direktören för sektorn för fostran och lärande, Harri Rinta-aho.

–Vi erbjuder det här verktyget för att stödja barn och unga och deras vårdnadshavare, och också för att undervisningspersonalen och eleverna tillsammans ska kunna hantera mobbningsfall, fortsätter Rinta-aho.

Appen är avsedd för årskurserna 1–9 samt undervisningspersonalen och elevvården.

– Appen kan användas av över 30 000 elever i Esbo som hjälp vid otrevliga situationer på webben, såsom mobbning och trakasserier, berättar Asko Lippo, chef för utveckling av finska grundläggande undervisningen.

– Vi tycker det är viktigt att vi kan stödja våra elever också i situationer som uppstått på webben, tillägger Outi Saloranta-Eriksson, utbildningschef vid Svenska bildningstjänster.

Multiprofessionellt kunnande bakom artificiell intelligens

Appen Someturva har utvecklats i Finland. Även om appen utnyttjar artificiell intelligens så är det människor som svarar när barn, unga och vuxna tar kontakt vi appen.

Det kan behövas många slags verktyg och anvisningar för att ingripa mot mobbning och trakasserier i sociala medier. Via Someturva får eleverna och personalen hjälp av jurister, socialpsykologer och psykologer som specialiserat sig på sociala medier.

– Enligt en färsk enkät om hälsa i skolan har mobbning och sexuella trakasserier mot barn och unga blivit vanligare då allt yngre använder sociala medier och onlinespel. Med hjälp av Someturva kan vi säkerställa att eleverna får hjälp av experter och inte behöver hantera otrevliga situationer helt på egen hand, berättar Someturvas VD och forskaren i sociala medier Suvi Uski.

Enligt Uski har personer som utsatts för trakasserier eller mobbning på webben en hög tröskel för att be om hjälp. Enligt skolhälsoenkäten har cirka tre fjärdedelar av minderåriga som utsatts för sexuella trakasserier på webben inte berättat detta för en vuxen.

Med hjälp av Someturva kan de vuxna i skolorna bli bättre på att hjälpa eleverna i svåra situationer och på så sätt möjliggöra en tryggare skolmiljö för alla.

Skolorna i Esbo tar i bruk verktyget på hösten

Someturva publicerades 2017 och har hjälpt tusentals 7–75-åringar som utsatts för trakasserier på sociala medier.

Varje skola har en egen kod. Eleven loggar in i Someturva och beskriver sin situation genom att svara på de frågor som applikationen ställer. Därefter diagnostiserar Someturvas experter situationen och svarar eleven via applikationen. I svaret ger de en bedömning av situationen samt anvisningar för hur situationen ska lösas.

På hösten ordnar man i skolorna lektioner där eleverna får koden för sin skola och man tar upp trakasserier på webben.

Mer information
Asko Lippo, chef för utveckling av finska grundläggande undervisningen, asko.lippo@esbo.fi, Esbo stad
Suvi Uski, VD på Someturva, suvi.uski@someturva.fi

Läs pressmeddelandet på Esbo stads webbplats.