Förälder, identifiera riskzoner på sociala medier och skydda din familj.

| Tid att läsa:3 minuter

25.10.2019

Sociala medier och onlinespel medför nya utmaningar för familjer. När småbarn växer och ska börja skolan köps de första smartmobiler för förstaklassare. Via mobilen öppnas det en helt ny och främmande värld där barnet är i daglig interaktion med sina familjemedlemmar och vänner.

Foto: Kelly Sikkema, Unsplash.
Foto: Kelly Sikkema, Unsplash.

Mobilen ökar förälderns trygghetskänsla

Barnets smartphone kan påverka hela familjens vardag på många sätt. Det är lättare att få tag på skoleleven efter skolan och det är enklare att ha koll på barnets aktiviteter. Även om mobilen enligt föräldrars mening ökar trygghetskänslan, har mobilen även sina nackdelar som kan vara bra att vara förberedd på.

Mobilen medför även nackdelar

Många barn ser exempelvis pornografiska och våldsamma videor ofrivilligt. I kompisgruppen kan särskilt brutala och extrema innehåll fascinera. Innehåll som väckt starka obehagliga känslor kan fastna och gnaga i huvudet hos en vuxen i flera år. Detta gäller självklart även för barn. Ett barn har dock inga verktyg eller medel för att hantera det hon eller han har sett, på samma sätt om en vuxen har. En smartphone möjliggör tillgång till olika sociala medier och spel, där det kan uppstå hot, elaka kommentarer och mobbning. För många är skolmobbning även mobbning på nätet. Lidandet detta föranleds kan därför vara väldigt allvarligt. Att bli raderat från en grupp eller isolerad kan också vara ett sätt att mobba och orsaka att barnet mår dåligt.

På nätet måste barnet träna sina sociala färdigheter utan tillsyn

Barn ett objekt på nätet

En av de allvarligaste nackdelar är aktörer och personer som närmar sig barn i syfte att locka barnet att skicka intima bilder. Att locka barn i sexuellt syfte går ofta ut på att muta med pengar eller utpressa med exempelvis att berätta för föräldrarna om inte barnet går med på att skicka flera nakenbilder på sig själv. I en del av fallen kan det sexuella utnyttjandet utvecklas till något väldigt allvarligt.

Det är svårt att berätta för en vuxen

Utifrån rapporten som Someturva har mottagit från barn har vi insett att det är svårt för barn att berätta för sina föräldrar ifall hennes eller hans sexuella integritet har blivit kränkt på nätet. I dessa situationer upplever barn skam och skuld, vilket förhindrar dem från att berätta och be om hjälp från föräldrar. Detta är en av de största utmaningarna och hindren för barn att få hjälp.

Färdigheter för att berätta för en vuxen

Med hjälp av Someturva-tjänsten får unga som har hamnat i dessa situationer inte bara hjälp i form av en juridisk bedömning men även stöd och råd med att berätta för sina föräldrar. Därefter kan den unga och föräldern tillsammans lämna Someturvas juridiska bedömning till polisen.

För föräldrar är det viktigt att ta hand om barnets trygghet i alla delområden i livet. Därför är det bra att säkerställa att ens barn enkelt och snabbt kan få effektiv hjälp när hon eller han möter en otrevlig och potentiellt brottslig situation.

Someturva-tjänsten är utvecklad för att kunna vara en digital plats där barn, unga och vuxna anonymt kan få hjälp - även i förebyggande syfte när det enbart finns en känsla om att någonting tråkigt eller konstigt är på gång.

Via Someturva får du hjälp från jurister och socialpsykologer specialiserade på sociala medier. Författare

Suvi Uski | Someturvas CEO och forskare inom sociala medier
Jenny Rontu | Someturvas jurist och medgrundare