Dick pics - nätbrott eller inte?

| Tid att läsa:8 minuter

”Jag lärde känna en person på tinder och efter att ha skrivit till varandra i några dagar skickade han mig en dick pic. Jag fick en chock och visste inte riktigt vad jag skulle svara så jag ignorerade meddelandet. När jag senare öppnade konversationen igen hade han skickat fler bilder. Jag blockerade honom, men jag tycker detta är obehagligt och är rädd att han kommer hitta mig någon annanstans på sociala medier och fortsätta .” Kvinna - 22 år

Foto: Andrea Piacquadio, Pexels.
Foto: Andrea Piacquadio, Pexels.

Dick pics - internets ofrånkomliga börda eller ett straffbart brott?

Att få oönskade bilder eller videor på könsorgan har blivit alltmer vanligare på sociala medier. En brittisk undersökning visar att så mycket som 40 procent av kvinnor har mottagit oönskade sexuella bilder på sociala medier. Fenomenet är inte heller begränsat till kvinnor, utan även 26 procent av män har blivit utsatta för “cyber flashing”. Fenomenet har blivit alltmer vanligare och även om du själv har undvikit att få bilder på könsorgan, känner du säkert någon som fått utstå detta. Oönskade intima bilder kan dyka upp överallt där bilder eller videoklipp kan skickas eller publiceras: på Snapchat, Instagram eller till och med via SMS.

Avsky, chock och förvirring är de vanligaste reaktionerna på oönskade intima bilder. Trots detta tas de inte på allvar utan skrattas ofta bort. Sexuella trakasserier på nätet är dock en lika allvarlig företeelse som sexuella trakasserier som sker i det verkliga livet. Du kan och bör skydda dig själv, dina gränser och din integritet. Ingen ska behöva utstå sexuella trakasserier, vare sig det sker online eller i det verkliga livet.

Dick pics har väckt mycket debatt internationellt. Även om själva företeelsen är likadan över hela världen, kan lagstiftningen i olika länder variera en hel del. Nedan förklarar vi hur “cyber flashing” d.v.s. cyber-blottning bedöms enligt finsk lag och hur frågan har lösts i vårt grannland, Sverige. De obehagliga situationerna på sociala medier är komplexa, inte bara för att nätmiljön i sig är besvärlig, utan också för att samma fenomen tolkas ofta annorlunda i olika länders lagstiftningar. Att definiera gränsen för vad som är ett brott är sällan enkelt.

Finland – har du blivit trakasserad flera gånger eller förnedrad?

Det är inget fel med att skicka intima bilder om det sker mellan två vuxna med samtycke. Får man emellertid en oönskad dick pic kan kraven för brott uppfyllas. I det finska strafflagen finns det inte något sexualbrott som täcker sexuella trakasserier som sker via internet. För att sexualbrott ska anses ha inträffat ska trakasseringen ha skett genom beröring enligt bestämmelsen om sexuellt antastande. Paragrafen omfattar därmed inte skickandet av intima bilder, såsom dickpics, eller verbala trakasserier som skett på sociala medier. Detta innebär dock inte att dick pics inte kan anses som ett brott.

Sexuella trakasserier på sociala medier bedöms vanligtvis antingen som ärekränkning eller brott mot kommunikationsfrid. Enligt finska strafflagen döms man för ärekränkning om man med uppsåt utsätter någon för missaktning eller förnedring. Detta ska täcka alla möjliga handlingar som förolämpar någons ära eller skambelägger henne eller honom. Ärekränkning kan därmed inträffa inte bara muntligen, utan även till exempel genom bild. Kraven för brott kan därmed bli uppfyllda genom att ett enskilt förnedrande meddelande skickas. Det krävs dock att avsändarens avsikt har varit att förnedra eller missakta mottagaren. Beroende på avsändarens avsikt kan situationen i det ovanstående fallet eventuellt betraktas som ärekränkning.

Alla situationer ska dock bedömas individuellt utifrån omständigheterna, varför enskilda dick pics i vissa fall inte är tillräckliga för att uppfylla kraven för ärekränkning. Detta kan till exempel vara fallet om avsändaren inte haft för avsikt att förnedra eller missakta mottagaren. Om avsändaren av bilderna skulle i detta fall leta efter kvinnan någon annanstans på sociala medier och fortsätta trakassera henne, kan också brott mot kommunikationsfrid komma i fråga. Brott mot kommunikationsfrid innebär att någon skickar meddelanden eller ringer till någon annan upprepade gånger i syfte att störa henne eller honom.

Dessa situationer bedöms dock på ett helt annat sätt när det gäller barn under 16 år. Skickar en vuxen sexuella bilder till ett barn under 16 år kan brottsbestämmelsen sexuellt utnyttjande av barn bli tillämplig. Hade dessa dick pics skickats till ett barn under 16 år gammal hade alltså helt andra straffbestämmelser blivit tillämpliga.

Det intressanta är att brottsbestämmelsen för sexuellt antastande lades till i den finska strafflagen under sexualbrott bara för några år sedan. Då funderade lagstiftaren om bestämmelsen skulle gälla, utöver beröring, även sexuella handlingar som sker ”på något annat sätt med motsvarande allvarlighet”. Det var alltså nära att även muntliga trakasserier samt trakasserier som sker via video och bilder hade omfattats av bestämmelsen.

Man kan då undra om vår nuvarande strafflagstiftning är aktuell eller om den borde också skydda sexuell integritet på sociala medier. Nu krävs det förnedrande behandling eller att trakasserierna har varit ständiga och det faktum att personens sexuella självbestämmanderätt har blivit kränkt är orelevant. På grund av detta är ärekränkning och brott mot kommunikationsfrid inte nödvändigtvis tillräckliga för att täcka situationer som sker på sociala medier.

Foto: mikoto.raw, Pexels.
Foto: mikoto.raw, Pexels.

Sverige – sexuella trakasserier på nätet kan vara är sexuellt ofredande

I Sverige har detta lösts på ett annat sätt. Enligt svensk lag ska den som genom ord eller handlande ofredar en annan person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet dömas för sexuellt ofredande.

Avgörande för straffansvar är att handlingen utförs på ett sätt som typiskt sett kränker offrets sexuella integritet. Det behövs således inte i det enskilda fallet bevisas att integriteten verkligen har kränkts och inte heller krävs det att det funnits något syfte från förövarens sida att kränka mottagarens sexuella integritet. Offrets uppfattning har inte heller någon avgörande betydelse. Till skillnad från Finland krävs det alltså inte att avsändaren har haft för avsikt att förnedra eller missakta mottagaren.

När det gäller just dick pics finns det rättsfall där det har fastställt att en oönskad bild på ett könsorgan uppfyller det ovanstående kravet i bestämmelsen. Domstolarna har då bedömt att blotta sig för någon genom att skicka en bild på sitt könsorgan är typiskt sett ägnat att väcka obehag och att kränka mottagarens sexuella integritet. Därmed kan fallet ovan med stor sannolikhet bedömas som sexuellt ofredande, oavsett avsändarens avsikt.

Även i Sverige är det straffbart att skicka dessa typer av bilder till barn då barn kan aldrig samtycka till att få eller skicka sådana bilder. Åldersgränsen i Sverige är dock 15 år. Att skicka bild på sitt könsorgan till ett yngre barn, även om de har bett att få dem, är därför alltid straffbart.

Olika länder, olika lösningar

Dick pics kan vara ett straffbart brott i både Finland och Sverige. I Sverige bedöms handlingen som en sexualbrott under sexuellt ofredande medan i Finland har dessa typer av sexuella trakasserier uteslutits från sexualbrottlagstiftninen.

I Sverige anses dick pics typiskt sett kränka en annans sexuella integritet, varför utgångspunkten är att handlingen är straffbar. I Finland krävs att ytterligare villkor är uppfyllda. Antingen ska gärningsmannen haft för avsikt att förnedra för att handlingen ska bedömas som förtal eller så ska trakasserierna har pågått under en längre tid för att handlingen ska bedömas som brott mot kommunikationsfrid. I båda länderna krävs det att bilderna är oönskade, d.v.s. skickas utan mottagarens samtycke. Gemensamt är också att det är straffbart att skicka sådana bilder till barn oavsett barnets samtycke.

Sexuella trakasserier på nätet är tråkigt nog vanliga och kan hända vem som helst. Kom ihåg att du inte är ensam om att få dessa typer bilder och att det aldrig är ditt fel. Det är alltid förövarens fel och det är förövaren som ska ta ansvar för sina handlingar. När du har Somerturva kan du när som helst rapportera om plötsliga och otäcka situationer som skett på sociala medier. Somerturva är en lättanvänd applikation som är konfidentiell och helt anonym. När du rapporterar något till oss kommer du alltid att få ett snabbt svar och tydliga instruktioner om hur du ska gå vidare i din situation. Läs mer och beställ Someturva nedan. Låt oss se till att dina gränser respekteras även på nätet!

Kaisa Rissanen
Laura Sofy
Someturva