Psykologiska effekter av näthat

| Tid att läsa:7 minuter

02.03.2021

“Jag fick panik när någon hotade att sprida min och min familjs angelägenheter. Jag kan inte ens förklara den känslan jag fick. Fortfarande i paniktillstånd rapporterade jag till Someturva och berättade tydligt vad som hade hänt och hur rädd jag var.”


- Rädd bloggare
Bild: energepic.com, Pexels.
Bild: energepic.com, Pexels.

Många former av näthat

Enligt en amerikansk studie kan man se en plötslig ökning av psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna på grund av sociala medier. Bland dem som är födda 1995 eller senare har psykiska problem ökat mest. Den största ökningen av psykiska problem och andra psykologiska symtom inträffade 2011 - samtidigt som sociala medier etablerade sig i våra dagliga liv. Fenomenet verkar ha påverkat särskilt generation Z. Så vad är det som händer egentligen på sociala medier som har en så stor och allvarlig inverkan på individens välbefinnande?

Näthat är tråkigt nog vanligt och förekommer på alla populära sociala medieplattformar. I synnerhet utsätts flickor och kvinnor ofta för sexuella trakasserier online. I Finland har en av tre kvinnor upplevt trakasserier online medan antalet bland män är en av tio. Enligt Plans globala studie har mer än hälften av alla tjejer upplevt trakasserier på sociala medier. De vanligaste formerna av näthat är trakasserier, spridning av privata uppgifter eller lögner, sexuella trakasserier baktalning, hot och förföljelse och identitetsstöld.

Näthat kan vara direkt eller indirekt. Direkt näthat kan vara till exempel stötande eller hotfulla meddelanden som skickas från en person direkt till en annan. I indirekta fall använder man sig av andra människor för att sprida näthat. Detta kan till exempel innebära att en person lägger upp någons telefonnummer på en dejtingapp, varefter främlingar börjar skicka honom eller henne sexuella meddelanden.

Näthat förekommer bland barn under och efter skoldagar och även mellan vuxna på jobbet och på fritiden. En grupp som möter särskilt mycket näthat är såklart influerare och andra som arbetar på sociala medier. Enligt en studie är de vanligaste problemen som influerare möter på nätet delning av privat information, spridning av bilder utan tillstånd, dataintrång, ryktesspridning och fejkprofiler.

Näthat väcker många negativa känslor

Vi har i tidigare blogginlägg skrivit om hur oönskade intima bilder som dickpics kan orsaka chock, avsky och förvirring. I ett annat blogginlägg berättade vi om hämndporr och hur det kan vara en extremt förödmjukande och stötande upplevelse för offren samt leda till rädsla och ångest. Konsekvenserna av hämndporr och andra sexuella trakasserier som sker online är lika allvarliga som vid sexuella brott som sker offline, dvs i det verkliga livet.

psyk blog sv

Olika former av näthat kan få mycket allvarliga konsekvenser för en persons psykiska välbefinnande. Studier visar att de negativa upplevelser som uppstår vid näthat är förknippade med låg självkänsla, depression, social ångest och problem med skolgång. I flera fall som har rapporterats till oss har personen som mött näthat berättat att det känns obehagligt att gå till skolan eller arbetet eller att situationen har orsakat sömnsvårigheter.

Dessutom har de som har blivit utsatta för trakasserier online rapporterat till oss att de också har upplevt rädsla, skam och till och med ilska. Plans studie visar vidare att var fjärde flicka som utsatts för trakasserier online känner sig fysiskt otrygg. Många utsatta är till exempel rädda att röra sig utanför hemmet eller vara på offentliga platser. Detta kan bero på en rädsla om att hoten som framförts online kommer att gå i uppfyllelse då eller att mobbningen kommer att fortsätta utanför nätet. Enligt Plans studie i Finland har en av fyra flickor upplevt skam på grund av näthat. Trakasserier kan framkalla skamkänsla, samt en känsla av att felet ligger hos en själv. Dessa är också anledningar till varför man inte vågar rapportera om trakasserier till myndigheterna.

Utöver inre emotionella effekter kan näthat även påverka andra delar av livet. Arbetar man på sociala medier kan det resultera i högre stressnivå, ångest och låg självkänsla men även ha effekter på ens inkomst och förmåga att försörja sig själv. Trakasserier kan förstöra ens rykte och leda till förlust av följare vilket påverkar arbetsmöjligheter. Ju bredare effekterna av trakasserier är för den drabbade personens liv är, desto djupare blir även de känslomässiga effekterna.

Två vanliga men problematiska lösningar

På lång sikt kan näthat påverka, utöver känslor, också beteendet. Studier har visat att de två vanligaste lösningarna vid näthat är att minska användningen av sociala medier och att helt enkelt lära sig att tolerera näthat. Även om dessa kan känna som de enklaste lösningarna, är de inte hållbara lösningar i längden, särskilt för det mentala välbefinnandet.

Studien från Plan visar att 19% av tjejer som ofta stötte på trakasserier på nätet minskade användningen av sociala medier och 12% slutade använda dem helt. När det kommer till influerare har näthat och trakasserier ofta lett till att man stängt sitt eget konto. Många berättar dessutom att de inte uttrycker sina åsikter lika fritt, att de överväger mer noggrant vilka bilder de delar, och publicerar mindre innehåll. Näthat påverkar således även känslan av frihet på nätet - man vågar inte vara sig själv utan börjar begränsa sitt beteende på grund av rädsla för hatiska reaktioner.

De som utsatts för näthat kan också utveckla ett sätt att överleva genom att lär sig att tolerera trakasserier och sätta känslor det orsakar i bakgrunden. Man ser det och talar om det som om det inte vore en stor sak samt undviker att handskas med känslor det orsakar. Enligt studier bagatelliseras dessa typer av situationer ofta bland unga och man hoppas helt enkelt på att allt kommer att sluta av sig själv. Detta fenomen beskrivs med begreppet resiliens . Resiliens är ett mentalt egenskap som hjälper en att klara och återhämta sig från obehagliga situationer. Det fungerar som en viktig skydd mot jobbiga eller skadliga känslor som uppträder efter en negativ upplevelse, till exempel just efter en trakasserande situation på nätet. Samtidigt visar studier att högre resiliens på nätet är förknippat med sämre välbefinnande. Så även om resiliens har en viktig roll för att hjälpa en att hantera och motstå jobbiga situationer, är ignorering av negativa känslor inte hållbart för det mentala välbefinnandet i lång sikt.

Var inte ensam!

Vid sidan av näthat och ökning av psykisk ohälsa kan man ändå se hopp! Ungdomar söker på eget initiativ hjälp för mentala hälsoproblem mer ofta än den äldre generationen och pratar mer aktivt om fenomen relaterade till depression, ångest och andra psykiska problem. I samband med detta bryter de stigman som är förknippade med psykisk ohälsa.

Ansträngningar görs också för att sätta tryck och vädja teknikföretagens ansvar när det kommer till näthat. Även här kan man se små positiva steg. Under Girls 'Day, meddelade Plan att Instagram hade svarat på deras anmärkningar och kommer att inleda ett samarbete med dem för att utrota nätmobbning. Dessutom har Facebook, Youtube och Twitter tillsammans med marknadsförare och myndigheter kommit överens om att via Global Alliance for Responsible Media-alliansen anta gemensamma grundregler för att bekämpa skadligt innehåll online.

Det viktigaste för individen som möter näthat är att inte vara ensam. När du möter trakasserier är det viktigt att ta stöd och prata om dina upplevelser och känslor med en betrodd vuxen, vän eller partner. Att ta itu med problemet är vitalt. Dessutom kan det vara bra att söka hjälp från experter, som kan hjälpa till med att lösa situationen och utvärdera den potentiella påverkan på ett bredare sätt.

Vårt team på Someturva består av jurister och socialpsykologer som är specialiserade på sociala medier och näthat. Förutom att tillhandahålla juridisk rådgivning och en bedömning av just din problemsituation tar våra socialpsykologer hänsyn till de mentalt påfrestande situationer och ger dig åtgärdsrekommendationer för vad du kan göra när situationen upplevs som oroande eller skrämmande. Vi har hjälpt över 1600 personer i alla åldrar, vilket har gett oss en unik förståelse för olika former av näthat. Vi är här för dig och hjälper dig att känna dig trygg på nätet.

Priska Niemi-Sampan
SomeBuddy