Ett aktuellt fenomen: "Ship"-konton där bilder på ihop passande elever delas utan tillstånd.

| Tid att läsa:4 minuter

"Ship"-konton är för tillfället en trend som cirkulerar i finska skolor. Det handlar till exempel om konton som skapats på TikTok, där bilder på elever delas utan tillstånd och där delaren parar ihop personer. Hur kan sådana konton eller grupper på sociala medier bemötas? Bryter de mot lagen, och vad handlar de egentligen om?
Bild: cottonbro studio, Pexels
Bild: cottonbro studio, Pexels

Vad gör man på dessa konton och vad betyder "ship"?

Under de senaste veckorna har Someturvas första hjälpen-enhet fått ett flertal anmälningar från olika skolor och orter om konton där bilder på elever har delats utan tillåtelse. "Ship" syftar på det engelska ordet "relationship", det vill säga förhållande. I praktiken betyder "shippa" att tycka att vissa människor passar ihop. Nu delas det på trendande konton bilder av elevernas ansikten utan tillåtelse, som tagits från till exempel deras konton på sociala medier eller skolfoton. På kontot paras bilderna ihop för att skapa vad delaren tror är matchande par. I vissa fall har även bilder på lärare lagts upp på kontona.

Varför är dessa konton skadliga?

När något trendar på sociala medier är det lätt för ungdomar att haka på det. Att fundera över matchande par av elever kan verka harmlöst, vilket är anledningen till att konton eller grupper kan skapas utan att man tänker så mycket på konsekvenserna av kontot. Det är ändå inte tillåtet att dela eller publicera bilder på andra i sociala medier utan deras tillstånd.

En igenkännbar ansiktsbild är en del av var och en av våra personuppgifter. Alla har rätt att bestämma gränserna för sin integritet, till exempel var våra foton delas och hur vi ser ut i sociala medier. Det är också värt att notera att bilder skyddas av fotografens rätt. Att dela bilder som någon annan tagit utan tillstånd kan alltså innebära ett intrång i fotografens upphovsrätt.

Även om det ursprungliga syftet med kontona inte är att mobba eller förödmjuka andra elever, är kontona och deras videor offentliga. I de situationer som rapporterats till oss kan videor med elever ha fått tusentals visningar. Även att publicera enbart en bild på nätet kan skapa en känsla av osäkerhet när man inte har kontroll över situationen.

Fastän bilderna som delats på elever inte i sig är särskilt kränkande, kan obehörig spridning av ens egna bilder på sociala medier kännas mycket obehagligt. Ingen av oss skulle vilja ha pinsamma eller oattraktiva bilder eller videor av oss på nätet.

I flera av de rapporter som skickats till vår första hjälpen-enhet har de delade videorna också inkluderat kränkande kommentarer. Kränkande kommentarer från andra om ens utseende eller exempelvis sexuellt nedvärderande benämningar gör situationen ännu mer skadlig för eleverna.

Hur kan vi ingripa i skolan?

I de situationer som rapporterats till oss har det vanligtvis varit så att konton har valt ut ihop passande par som går i en viss skola. Om ett "Ship"-konto kommer till din skolas kännedom är det en god idé att ta upp frågan med hela skolan, eftersom det förmodligen berör flera skolelever.

Först och främst är det bra att påminna eleverna om att inte publicera bilder eller videor av andra utan tillstånd. På sociala medier kan saker och ting snabbt nå en stor publik, vilket kan göra även harmlösa videor skadliga för personerna i dem. Om det finns något särskilt förnedrande eller hånfullt i videorna kan det till och med utgöra ärekränkning att dela dem.

Vi har också publicerat ett antal infosnuttar om dessa ämnen, som kan vid behov användas som stöd vid diskussion med eleverna. Du hittar dem på den här sidan. Vi har till exempel skapat en infosnutt för skolpersonal med titeln “Får man filma i skolan?” (Under övriga videor och material) samt en infosnutt för elever i årskurs 3-6 med titeln "Filmning och delning av bilder".

Eleverna kan också instrueras att kontakta Someturva med en låg tröskel om bilder på dem har delats på ett sådant konto. Vi ger juridisk bedömning, instruktioner och psykologiskt stöd i alla situationer. Om din ort har Someturva-tjänsten i användning kan du be om hjälp genom att logga in här https://palvelu.someturva.fi.

Skriven av en jurist och en socialpsykolog från första hjälpen-enheten.