Hantering av skolskjutningen i en tid präglad av sociala medier: 5 viktiga råd

| Tid att läsa:5 minuter

I Viertola, Vanda, fortsatte skolan efter påsk på det mest olyckliga sättet. Ingen av oss skulle ha velat se nyheter om en skolskjutning. Det som har hänt har påverkat och chockerat oss alla. Vad är bra att komma ihåg när händelsen diskuteras på sociala medier?
Bild: Tima Miroshnichenko, Pexels
Bild: Tima Miroshnichenko, Pexels

1.Nyfikenhet och törst efter kunskap

När något chockerande händer är det naturligt att känslor av sorg, rädsla och ångest åtföljs av nyfikenhet och en törst efter kunskap. Det är vanligt att vilja följa ämnet och läsa om det - kanske allt innehåll som finns tillgängligt. För många människor är ett sätt att bearbeta det som har hänt att söka information och försöka förstå vad som har hänt och varför. Förutom nyhetskällor är sociala medier fulla av inte bara uttryck för stöd och gripande uppdateringar utan också spekulation och rykten.

Även om nyfikenhet är förståeligt ska den inte ges obegränsat inflytande. Det är viktigt både på sociala medier och utanför att komma ihåg att uppföra sig respektfullt gentemot de avlidna, de skadade, deras familjer och skolgemenskapen.

2. Även chockerande händelser ger inte tillåtelse att dela vad som helst på sociala medier

Sådana händelser kan få många människor att agera tanklöst och förhastat. Det är dock värt att komma ihåg att även chockerande händelser inte ger tillåtelse att dela privat information som namn, adresser eller andra uppgifter om personer som är inblandade i händelsen. Att sprida falska rykten kan dessutom vara mycket skadligt.

Sådana chockerande händelser väcker stor nyfikenhet och just nu söker nästan alla finländare och även många människor utanför Finland på internet efter information om vad som hände och förklaringar till varför det hände. Privat information eller falska rykten som delas på sociala medier kan skapa skadliga snöbollseffekter som lägger ännu mer press på offren och de inblandade.

Polisen i Östra Nyland har i ett pressmeddelande påmint om att det kan vara straffbart att sprida falsk information på sociala medier. Till exempel kan lögner eller ogrundade antydningar om att någon har mobbat någon annan i skolan utgöra ärekränkning. Det kan också vara brottsligt att dela något som är sant men privat om någon annan på sociala medier. Att till exempel lägga ut information om skadade elevers hälsotillstånd på nätet utan deras tillstånd kan vara en brottslig handling.

Dessa rättsliga aspekter är bra att komma ihåg om det förekommer någon form av diskussion om ämnet på sociala medier. Det yttersta syftet med dessa brottsrubriceringar är att skydda offren och deras möjligheter att återhämta sig från det inträffade. Olika spekulationer och privata uppgifter som delas på sociala medier kan finnas kvar på nätet under lång tid.

Det är också bra för var och en av oss att komma ihåg att även om någon annan har delat ogrundad information eller spekulerat på sociala medier, så berättigar det inte att sprida sådant innehåll vidare.

Bild: Kampus Production, Pexels
Bild: Kampus Production, Pexels

3. Sociala medier kan ge en stöd men också väcka oro

I bästa fall kan man få stöd från sociala medier under svåra tider. Olika typer av stöd, såsom hjärtemojis eller bilder av ljus, kan ge tröst och öka känslan av gemenskap.

Det innehåll som syns på sociala medier kan dock inte kontrolleras. Tanklösa eller kränkande kommentarer, bilder, videor, spekulationer eller alltför svartvita åsikter som delas på sociala medier kan vara skadliga, chockerande eller ge en förvrängd bild av händelserna. Dessutom, även om du deltar i diskussionen på ett korrekt sätt kan ens egna uppdateringar mötas av mycket olämpliga kommentarer.

4. Gör aktiva beslut om din användning av sociala medier

Att använda och bläddra genom sociala medier bör hållas på en måttlig nivå - både för barn och vuxna. Det är bra att fundera över vad som kan vara ett lämpligt och stödjande sätt att använda sociala medier i en sådan situation. Det är viktigt att göra dessa val, både när det gäller plattform och publik.

För närvarande kan det vara svårt att undvika innehåll relaterat till tragedin på Tiktok, eftersom Tiktok självt rekommenderar information relaterad till offren och andra inblandade till sina användare. Detta innebär att även om du försöker undvika innehåll som är relaterat till ämnet på Tiktok kan det för närvarande vara svårt att lyckas.

Det är därför bra att fokusera på appar där du kan kommunicera och dela tankar med dina nära och kära privat och säkert.

Bild: cottonbro studio, Pexels
Bild: cottonbro studio, Pexels

5. Prata med barn och ungdomar även om sociala medier

Många aktörer har rekommenderat att prata med barn och ungdomar om de upprörande händelserna och de känslor som de har väckt. Detta är mycket viktigt.

Samtidigt som man diskuterar själva händelserna är det också viktigt att komma ihåg att prata om vad barnet eller den unga personen har sett på sociala medier. Fråga vad det är för innehåll som de har sett och vilka tankar det har väckt hos dem.

Det är bra att diskutera med barn och ungdomar att det också finns mycket spekulationer, rykten och felaktig information som cirkulerar på sociala medier. Även om tillgången till information från myndigheterna kan verka långsamt och knappt, är de utredande myndigheterna den enda källan till bekräftad information om vad som har hänt.

Skrivet av
Socialpsykolog och jurist från första hjälpen-enheten

Om ämnet på annat håll

Utbildningsstyrelsen: Skolskjutning i social medier: anvisningar för dig som jobbar med barn och unga
MLL: Prata om våldsnyheter med barn
Mieli ry: Miten puhua lapsen kanssa Vantaan kouluampumisesta? (På finska)