Skolelever i Vanda får hjälp av innovativ digital tjänst som ingriper vid mobbning på sociala medier

| Tid att läsa:2 minuter

20.8.2021

Bild: MarioGuti, Getty Images
Bild: MarioGuti, Getty Images

I Vandaskolorna har man reagerat på nätmobbning och nättrakasserier som barnen utsätts för. Sociala medier, olika spelplattformar och kommunikationsapplikationer orsakar problem i barnens vardag. Vanda stad vill nu ge eleverna i årskurs 3–9 en trygg skolvardag och säkerställa att det finns hjälp att få med låg tröskel.

– Nitton tusen skolelever i Vanda får stöd av tjänsten Someturva som hjälper i mobbningssituationer och vid trakasserier, berättar Johanna Honkanen, områdeschef för den grundläggande utbildningen i Vanda.

Tjänsten Someturva har utvecklats i Finland och är en innovation som också utnyttjar artificiell intelligens. Det är ändå riktiga människor som svarar på barnens, ungdomarnas och vuxnas frågor i tjänsten. Mobbning och trakasserier som sker på webben kan ta flera olika former, och olika situationer kräver olika handlingssätt. Someturvas jurister, socialpsykologer och en psykolog specialiserade på sociala medier hjälper Vandaborna i tjänsten.

– Det har blivit vanligare att allt yngre barn och unga utsätts för mobbning och sexuella trakasserier då de använder olika sociala medier och spel. Med hjälp av Someturva kan vi säkerställa att även yngre skolelever vågar och kan be om hjälp, säger Someturvas verkställande direktör Suvi Uski som också varit forskare på sociala medier.

Enligt Uski är det oerhört svårt för personer som utsätts för trakasserier eller mobbning på sociala medier att be om hjälp. Enligt den skolhälsoenkät som publicerades 2019 berättar tre av fyra barn inte för sina föräldrar att de blivit sexuellt trakasserade på nätet.

– Föräldrarna är ofta i den tron att barnen nog berättar för dem om något otäckt händer. Vi har ändå märkt att största delen av de barn som utsatts för allvarliga brott inte berättat vad som hänt för någon vuxen. Med hjälp av tjänsten Someturva kan vi uppmuntra barnet att berätta vad som hänt också för dem där hemma, säger Uski.

Tjänsten Someturva införs i Vandaskolorna i början av läsåret och målet är att öka trygghetskänslan hos skoleleverna och ge professionella fostrare effektiva verktyg i vardagen. Someturva testades i ett pilotprojekt i sex Vandaskolor under våren 2021 med goda resultat.

Läs pressmeddelandet på Vanda stads webbplats.

Mer information:
Johanna Honkanen
Områdeschef för den grundläggande utbildningen, Vanda stad
johanna.honkanen@vantaa.fi
Suvi Uski
Verkställande direktör, Someturva
suvi.uski@someturva.fi