Otteita kuraattoreiden asiakashaastatteluista

"Nykymaailma on niin oma maailmansa. Kiusaaminen ja häirintä on siirtynyt nettiin. Oikea väline siihen, kun nuori tarvitsee apua, sovellus helppo."

"Tietoa mitä voi tehdä. Selkiyttää."

"Nyt saa tietoa ja taitoa lakipuolesta, mitä opiskelijoilla ei ole itse eikä työntekijöillä."

"Helppo mainostaa. Voi ennaltaehkäistä tilanteita."

100%
koulukuraattoreista suosittelisi Someturvaa vanhemmille tai kollegoilleen.