Barn och skolor kämpar med den föränderliga nätbrottsligheten

| Tid att läsa:3 minuter

eu report 2023 cover horiz sv
Förra månaden publicerade Someturva första hjälpen-enhetens rapport, som pekar på att nätbrottsligheten som barn och unga utsätts för har förändrats sedan föregående år.

Enligt rapporten har incidenterna som rapporterats till Someturva under året 2023 varit allvarligare än under föregående år, vilket innebär att brottsgränsen har överskridits i allt fler incidenter.

– Bland brotten har ärekränkning varit proportionellt fler än sexualbrotten. Vår första hjälpen-enhet har sett uppkomsten av nya Tiktok-fenomen och trender, som varit en drivande kraft för mobbning i skolorna, säger Someturvas VD, Dr. Suvi Uski.

Antalet sexualbrott mot barn har ökat från föregående år enbart i fall som anmälts av barn i lågstadiet. År 2023 var 47 % av alla brott som rapporterades av barn i lågstadieåldern sexualbrott mot barn.

– Tekniska framsteg som generativ artificiell intelligens har introducerat nya former av sexualbrott mot barn och utsatt barn för till exempel sextortion-fenomenet, där barn utpressas med artificiella bilder av riktiga nakenbilder. Dessa bildmanipulatioinssituationer ökade redan under året 2023", säger Kaisa Rissanen, chef för Someturvas första hjälpen-enhet vid nätbrottslighet.

Det finns ett allt större behov av att börja se på skolornas säkerhet också genom indirekta och direkta fenomen på sociala medier. Många allvarliga brottssituationer kan ha gått obemärkta förbi vårdnadshavare och vuxna på skolan, så att barnen har fått klara sig på egen hand. Konsekvenserna av brott och obehagliga situationer på sociala medier är enligt rapporten allvarliga: självmordsbeteende och till och med självmordsförsök. I skolvardagen är de problematiska situationerna på sociala medierna inte begränsade till skolbarn:

– Nätmobbning är en växande del av skolans vardag och, som vi ser, blir vuxna i lärarkåren också inblandade i nätmobbning och trakasserier. Eftersom Tiktok och Snapchat används av allt fler ungdomar är smygfotografering i realtid av lärare ett av de problem som identifierats. Dessutom utsätts lärare för kränkande videor och falska profiler", säger Suvi Uski.

Someturva driver Finlands enda första hjälpen-enhet för nätmobbning, som redan skyddar cirka 350 000 finländare mellan 7 och 75 år. Someturva har varit verksamt sedan 2017 och erbjuder konkret hjälp till lärande- och arbetsgemenskaper i olika mobbnings- och trakasserisituationer genom första hjälpen-enheten. Förutom en juridisk bedömning får den hjälpsökande vägledning med att lösa eller lugna ner situationen samt stöd med det psykiska välbefinnandet. Som en del av första hjälpen-enhetens servicemodell ges även råd om nödvändiga åtgärder på sociala medier eller på nätet.

För mer information, vänligen kontakta Suvi Uski, VD, Expert på sociala medier
förnamn.efternamn@someturva.fi


Someturvas Årsrapport 2023

Fyll i formuläret och ladda ner Someturvas årsrapport 2023, där vi öppnar upp vårt perspektiv på trakasserier som barn och ungdomar bemöter på sociala medier.

EU report cover

Mer information

Kaisa Rissanen
Head of Legal and Operations

Telefonnummer
+358505053134
*
*