Gissa vem?! Den nya trenden med skolspecifika TikTok-konton skapar förvirring i skolorna.

| Tid att läsa:6 minuter

Under de senaste veckorna har Someturvas första hjälpen-enhet fått flera rapporter från olika delar i Finland om TikTok-konton där man ska gissa vilken ungdom eller elev från en viss ort som det handlar om, liknande som i det klassiska Vem där-spelet. Vem som helst kan bli utsatt för gissningar, även om man inte vill det. Vad handlar sådana konton om och bör vi oroa oss för dem? Samt vilken inverkan kan ett sådant konto ha på skolgemenskapen och hur ska man hantera dem?
Foto: RON Lach, Pexels
Foto: RON Lach, Pexels

Vad handlar fenomenet om?

Gissa vem?-konton är vanligtvis namngivna efter den skola eller ort vars unga personer ska gissas. Someturvas första hjälpen-enhet har fått rapporter från bland annat rektorer och elever angående konton som skapats om skolans elever. På kontona har det lagts upp videor eller bildserier som ger ledtrådar om en viss elev i skolan. Baserat på de ledtrådar som ges måste andra gissa i kommentarerna vem eleven är. Ledtrådarna kan vara en kombination av bilder (t.ex. en bild av en viss moped, elevens favorit energidryck, en frisyr etc.) eller ledtrådar som "full av sig själv", "stor näsa" eller "luktar alltid svett". Dessa antydningar kan ibland vara positiva eller neutrala, men kan också vara elaka eller sexuella, som "stora bröst".

Enligt rapporterna från skolorna har Gissa vem?-kontona av förståeliga skäl skapat förvirring bland elever och skolpersonal. Enligt Someturvas första hjälpen-enhet har de liknande drag som shipping-kontona som sedan i höstas orsakat oro i flera skolor. Båda fenomenen handlar om något som först kan låta harmlöst, men som i praktiken i vissa fall har gått så långt som till mobbning. Ett annat gemensamt drag är att man oftast inte vet vem personen bakom kontot är.

Konton har nu blivit ett diskussionsämne i många skolor, vilket väcker frågan om hur man ska hantera en sådan situation och hur man ska ingripa.

Kontona har sociala konsekvenser på skolmiljön: kan skapa en mobbningskultur

Eleverna kan ha olika reaktioner till Gissa vem?-konton. För vissa är kontona ett roligt skämt och njuter av den uppmärksamhet de får genom det. Vissa elever kanske till och med ivrigt vänta på när de själva kommer med i ett inlägg och hoppas på detta i kommentarsfältet. När det sedan blir ens egen tur, påverkar innehållet i inlägget om de ledtrådar som getts anses vara roliga och oskyldiga eller om de anses vara elaka och kränkande. Förutom innehållet i inlägget är det också betydande vem som blir utsatt för gissningen. Om det till exempel finns en historia av mobbning kan ett inlägg som verkar harmlös för en utomstående kännas mycket dålig för den person som utsätts. Även andra faktorer, såsom svårigheter med sin egen självkänsla, kan göra inlägget särskilt skadligt. Ungdomars identitet och självkänsla är fortfarande under utveckling, vilket gör den unges sinne särskilt sårbar om hen mot sin vilja hamnar i fokus för uppmärksamhet och offentlig granskning.

Av samma anledningar kan enbart existensen av ens skolas Gissa vem?-konto kännas överväldigande för vissa elever. Vissa elever kan uppleva stress och ångest över när de själva kommer att bli utsatta för gissning och med vilka ledtrådar andra ska kunna identifiera att det är just dem det handlar om. Det som också kan bekymra elever är ifall och när de kommer att nämnas och föreslås till gissningsspelet i kommentarerna. En sådan situation kan lätt skapa osäkerhet, otrygghet och oro hos eleverna när situationen inte är under deras kontroll. Skolans egna konto och särskilt osäkerheten kring vem personen bakom kontot är kan minska förtroendet mellan eleverna, vilket gör det viktigt att diskutera kontot tillsammans i skolan.

Ett Gissa vem?-konto skapat av skolelever kan snabbt förstärka en mobbningskultur där samhörighet skapas genom att skratta åt andra elever. Elever kan lätt haka på eftersom gissning till en början kan verka harmlöst och det binder dem till gruppen. Om ett sådant klimat tillåts och normaliseras kan det skapas en hög tröskel för att lyfta fram att gissningen kan kännas kränkande.

Foto: Max Fischer, Pexels
Foto: Max Fischer, Pexels

När det har skapats ett Gissa vem?-konto om skolan

I de rapporter som skickats till Someturvas första hjälpen-enhet har det handlat specifikt om konton som rör elever vid en viss skola. Om det har skapats ett Gissa vem?-konto i er skola är det viktigt att skolans vuxna ingriper så att ingen elev känner att vuxna tysta accepterar mobbningen.

Det är bra att vuxna på skolan diskuterar med eleverna varför det är problematiskt att det skapats ett sådant konto om skolan och informerar dem om att skolan ingriper också i nätmobbning som sker bland elever. Offentliga eller till stor allmänhet synliga inlägg på sociala medier är inte rätt plats för att göra bedömningar om andras personliga egenskaper. Den som bedöms i inlägget kan lätt uppfatta spelet som hånfullt eller integritetskränkande.

Om ett sådant konto skapats om er skola, ska det begäras av eleverna att kontot och dess inlägg ska raderas. Man kan också förklara för eleverna att det är helt förståeligt om de inte känner sig bekväma med att utsättas för någon form av gissningar. Även om vissa elever kan tycka att gissningarna är harmlösa ska man förklara för dem att andra elever kan uppfatta kontot och dess inlägg på ett annat sätt än de själva. Eleverna kan påminnas om att sådana konton, inlägg och kommentarer kan under vissa omständigheter bli föremål för bedömning ur ett straffrättsligt perspektiv. Beroende på innehållet i inlägget eller kommentaren kan det röra sig om brott som ärekränkning, spridande av information som kränker privatlivet och sexuella trakasserier.

Someturvas första hjälpen-enhet hoppas att spelandet av det klassiska spelet stannar vid brädspelsversionen. Det kan vara svårt att kontrollera spridningen av saker som publiceras på sociala medier eller i kommentarstrådar, och saker kan få en större dimension än man hade kunnat föreställa sig. Om du behöver stöd för att reda ut detta är du välkommen att höra av dig. Someturvas experter finns där för att stödja skolpersonal och elever. Om din skola har Someturva i användning kan du be om hjälp genom att logga in här https://palvelu.someturva.fi. Someturvas första hjälpen-enhet ger gärna exakta instruktioner och stöd i alla situationer.

Skrivet av
Socialpsykolog och jurist från första hjälpen-enheten