Anslut till Someturva och skydda er community!

Someturva är en digital tjänst utvecklad av experter. Via Someturva kan du få anonym hjälp vid olyckliga situationer på sociala medier, spel eller någon annanstans på nätet.

Someturva erbjuder effektiva sätt att lösa problemsituationer på nätet:

 1. 1.

  Ungdomar och skolpersonal kan 24/7 rapportera om trakasserier, mobbning eller hot som de möter på sociala medier, spel eller någon annanstans på nätet.

 2. 2.

  Våra användare får alltid kunnig hjälp. Someturvas team består av jurister och socialpsykologer som är specialiserade på sociala medier.

 3. 3.

  Den rapporterande får snabbt konkret hjälp och åtgärdsrekommendationer som är lämpliga för just hans eller hennes situation.

Skolmobbning stannar inte längre bara i skolan

Upp till 50% av finska ungdomar har blivit mobbade på sociala medier. Endast var fjärde ungdom berättar för en vuxen de litar på om att de har utsatts för trakassering eller mobbning på nätet.

MLL, Nuoret ja nettikiusaaminen -undersökningsrapport 2021 Microsofts undersökning gjord av YouGov i februari 2019 & OAJ-medlemsundersökning april 2019, www.empatiapakkaus.fi

Sexuella trakasserier är vardag för barn

Mer än hälften av barn har blivit kontaktade på nätet av en person som de visste eller misstänkte var en vuxen eller minst fem år äldre. 17% av barn har fått sexuella meddelanden varje vecka.

Pelastakaa Lapset ry - Rädda Barnen rf: Grooming lasten silmin -selvitys lasten ja nuorten kokemasta groomingista netissä

Vad innehåller tjänsten?

Elever

 • Barn och ungdomar kan anonymt och med en låg tröskel anmäla om tråkiga situationer de möter på sociala medier, spel eller någon annanstans på nätet genom en lättanvänd app.

 • Via appen får eleven en bedömning från våra experter och råd om hur de kan lösa situationen. Someturvas hjälp innehåller en juridisk bedömning, åtgärdsrekommendationer, instruktioner om hur man kan skydda sig på nätet och psykosocial första hjälpen.

 • Tjänstemodellen innehåller också en lektion för elever samt annat läromaterial som kan användas i förebyggande syfte. Materialen ger situationerna konkreta namn och instruktioner om hur man kan hantera dem.

Yrkesverksamma

 • Yrkesverksamma som arbetar med barn, till exempel lärare, skolhälsovårdare och skolkurator, har tillgång till en egen version av webbappen skapad för skolpersonalen.

 • Genom detta kan de be om hjälp å elevernas vägnar, tillsammans med eleven eller rapportera om en egen arbetsrelaterade problemsituation som skett på nätet.

 • I samband med ibruktagandet ges skolpersonalen en introduktion samt stöd för att dra nytta av läromaterialet.

Gemenskapen

 • Ledare, såsom kommunens undervisningsväsendet och bilningssektorn, får lägesrapport på allmän nivå om nätmobbning och trakassering i samhället.

 • När alla barn, ungdomar och yrkesverskamma i samhället vet att det ingrips fort mot mobbning, stiger tröskeln för att kränka andra.

 • Beredskapen att stödja elever i onlinekonflikter på nätet stärks och ungas förtroende för vuxna växer.

41% av flickor har upplevt sexuella trakasserier på nätet.
50% av finska ungdomar har blivit mobbade på sociala medier.

En klasskamrat filmade i hemlighet en riktigt osmickrande video av mig i skolan. Jag såg ful ut i videon. Han spred den till hela vår klass i Snapchat utan mitt samtycke. Nu blir jag mobbad i skolan.

Someturva hjälpte en pojke som blev filmad utan samtycke.

Ladda ner en gratis broschyr

Fyll i formuläret och ladda ner en broschyr som berättar mer om tjänstemodellen som Someturva erbjuder för skolor. Broschyren är kostnadsfri.

Kontakta oss

Kati Nevatalo

Sales Director

Puhelinnumero
+358405884127

Våra kunder

19,000+
studenter och yrkesverksamma är skyddade

Vanda stad är en av de främsta kommunerna inom nätverkssäkerhet

Vanligt förekommande frågor och svar!

Här hittar du svar på vanliga frågor. Hittar du inte svar på din fråga kan du läsa mer under FAQ.

Someturva i media

Vanda.fi

Skolelever i Vanda får hjälp av innovativ digital tjänst som ingriper vid mobbning på sociala medier