Blogi

6/28/2022

Seksuaalinen häirintä on noussut otsikoihin viime viikkoina. Keräsimme johtajille vastauksia kahdeksaan usein kysyttyyn kysymykseen.

4/28/2022

Sosiaalisesta mediasta on tullut kiinteä osa työelämää ja yhä useampi työntekijä käyttää somea ammatillisiin tarkoituksiin. Somen käytöllä on monia hyötyjä, mutta myös varjopuolia. Kun somen käyttö työelämässä yleistyy, on sekä työntekijöiden että työnantajien tärkeää varautua verkkohäirintään.

2/22/2022

Sosiaalisen median käytön lisääntyminen osana monen työtä luo uudenlaisia haasteita työturvallisuudelle. Vaikka laki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä, tunnetaan sosiaalisen median mukanaan tuomat turvallisuus- ja terveysuhat vielä melko huonosti. Miten työnantajan sitten kuuluisi suojella työntekijäänsä verkossa tapahtuvalta häirinnältä? Lue blogista lisää työnantajan velvollisuuksista, sekä niiden täyttämiseen tähtäävistä toimista.