Blogi

8/29/2023

Accountor otti käyttöön Someturvan palvelun tuomaan turvaa ja neuvoja häirintätilanteiden ratkaisemiseksi. Accountorin työntekijöillä on mahdollisuus saada nopeasti apua ja tukea verkon kautta tapahtuvissa häirintätilanteissa.

8/3/2023

Somen ja digitaalisten palvelujen kehittymisen myötä vihapuhe ja maalittaminen ovat tuoneet uusia turvallisuusriskejä lähes jokaiselle työpaikalle. Perinteiset työturvallisuuden kartoitukset ja käytännöt kuitenkin tunnistavat huonosti digitaalisen maailman mukanaan tuomia uhkia. Miten näihin työturvallisuusriskeihin voidaan puuttua ja kuinka työyhteisön toimintakyky voidaan varmistaa?

6/19/2023

Seksuaalisen häirinnän kohteeksi voi joutua kuka vain, ja häirintää voi tapahtua millä tahansa työpaikalla alasta riippumatta. Lue Someturvan blogista, miten toimia, jos sinua syytetään häirinnästä, miten työpaikalla tapahtunutta seksuaalista häirintää voi alkaa selvittää, milloin häirintä voi olla rikos ja mikä on työpaikkakulttuurin merkitys häirintätilanteissa.

4/24/2023

Työntekijöiden vapaa-ajan sosiaalisen median käyttö voi tuoda mukanaan hankalia tilanteita työnantajan näkökulmasta. Tässä blogikirjoituksessa käsittelemme lain näkökulmasta tilannetta, jossa työntekijä on julkaissut kyseenalaisen somepäivityksen.

4/20/2023

Työntekijöihin kohdistuva häirintä asiakkaiden ja muiden tahojen suunnalta on työnantajalle aina vaikea tilanne. Työnantajan velvollisuus on puuttua työntekijän kohtaamaan kiusaamiseen ja häirintään. Somen mukanaan tuoma ulottuvuus saattaa paisuttaa häirintätilanteita ja aiheuttaa vakavia seurauksia. Lue tästä 5 vinkkiä työnantajalle.

3/21/2023

Kuvaaminen julkisissa tiloissa tuottaa monille päänvaivaa. Erityisesti asiakaspalvelussa työskentelevät henkilöt saattavat kokea kiusalliseksi, jos he altistuvat työssään asiakkaiden kuvaamiselle. Miten kuvaamiseen tulee suhtautua ja voiko sitä rajoittaa? Someturvan asiantuntijat avaavat ilmiötä ja siihen liittyviä näkökulmia esimerkkitapauksen valossa.

6/28/2022

Seksuaalinen häirintä on noussut otsikoihin viime viikkoina. Keräsimme johtajille vastauksia kahdeksaan usein kysyttyyn kysymykseen.

4/28/2022

Sosiaalisesta mediasta on tullut kiinteä osa työelämää ja yhä useampi työntekijä käyttää somea ammatillisiin tarkoituksiin. Somen käytöllä on monia hyötyjä, mutta myös varjopuolia. Kun somen käyttö työelämässä yleistyy, on sekä työntekijöiden että työnantajien tärkeää varautua verkkohäirintään.

2/22/2022

Sosiaalisen median käytön lisääntyminen osana monen työtä luo uudenlaisia haasteita työturvallisuudelle. Vaikka laki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä, tunnetaan sosiaalisen median mukanaan tuomat turvallisuus- ja terveysuhat vielä melko huonosti. Miten työnantajan sitten kuuluisi suojella työntekijäänsä verkossa tapahtuvalta häirinnältä? Lue blogista lisää työnantajan velvollisuuksista, sekä niiden täyttämiseen tähtäävistä toimista.